+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

6 kadencja, 82 posiedzenie, 1 dzień (04-01-2011)\r\n\r\n11 punkt porządku dziennego:\r\nSprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3734 i 3749). 2011-01-04 13:30 MS


PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY 82. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Początek obrad w dniu 4 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 2011-01-03 10:51 MS


Posiedzenie Komisji Gospodarki i Skarbu Państwa

W dniach 4, 5 stycznia 2011 roku Poseł Andrzej Czerwiński będzie uczestniczył w następujących posiedzeniach Komisji: Posiedzenie Komisji Gospodarki oraz Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa\r\n\r\n\r\n 2011-01-03 10:49 MS


Otwarcie nowego domu dziecka

31 grudnia poseł Andrzej Czerwiński uczestniczył w otwarciu Domu Dziecka w Klęczanach. Do nowego obiektu wprowadziło się siedemnastu wychowanków, mieszkających dotychczas w placówce w Rytrze. 2010-12-31 19:49 MS


Życzenia Noworoczne

Szanowni mieszkańcy Sądecczyzny 2010-12-31 11:49 ACz


Sylwestrowe strzelanie

Niezwykle celne oko mieli uczestnicy XXIII Sylwestrowych Zawodów Strzeleckich zorganizowanych w sylwestrowe przedpołudnie na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. Tradycyjnie honorowy patronat nad rywalizacją sprawowali poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński oraz starosta nowosądecki, Jan Golonka. 2010-12-31 10:15 MS


Podsumowanie roku w Sądeckiej PO

29 grudnia 2010 odbyła się konferencja prasowa w Sądeckiej PO z udziałem Andrzeja Czerwińskiego oraz Leszka Zegzdy. Po zakończeniu konferencji prasowej Andrzej Czerwiński zaprezentował swoją nową stronę internetową. 2010-12-29 19:49 MS


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYKAZU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYKAZU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2010. 2010-12-29 12:49 MS


Powstał speczespół do przygotowania ustawy o inteligentnych sieciach

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, dystrybutorów energii i firm handlujących energią weszli w skład zespołu mającego przygotować założenia do ustawy o inteligentnych sieciach energetycznych. 2010-12-22 19:49 Dariusz Ciepiela


Mała energetyka ważna dla terenów niezurbanizowanych

Dostawy gazu ziemnego czy energii elektrycznej na tereny niezurbanizowane są problemem dla koncernów energetycznych, bo opłacalność takiego biznesu jest dla nich niska albo żadna. Powstającą w ten sposób lukę doskonale może wypełnić energetyka rozproszona, a jednym z ważnych paliw może być gaz płynny - wynika z dyskusji uczestników debaty przeprowadzonej podczas konferencji "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie". 2010-12-22 19:49 Ireneusz Chojnacki


Andrzej Czerwiński o pozytywnych zmianach na lokalnym rynku energii

Nie ma konkurencji między strategicznymi inwestycjami, takimi jak energia atomowa, a lokalnymi, takimi jak rozproszone źródła energii - mówił podczas konferencji "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie" poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. 2010-12-22 19:49 wnp


Poprawki Mularczyka bez pokrycia

Nie ma decyzji budowlanej, o oddziaływaniu na środowisko, dlatego nie mogliśmy poprzeć poprawek klubu PiS dotyczących inwestycji na Sądecczyźnie – mówi poseł Andrzej Czerwiński. 2010-12-22 19:49 MS


Informacja rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki

6 kadencja, 80 posiedzenie, 3 dzień (16-12-2010)\r\n\r\n19 punkt porządku dziennego:\r\nInformacja rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki (druk nr 3701). 2010-12-16 13:34 MS


Poseł Andrzej Czerwiński Informacja bieżąca

6 kadencja, 80 posiedzenie, 3 dzień (16-12-2010)\r\n\r\n18 punkt porządku dziennego:\r\nInformacja bieżąca. 2010-12-16 13:32 MS


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

6 kadencja, 79 posiedzenie, 1 dzień (01-12-2010)\r\n\r\n9 punkt porządku dziennego:\r\nSprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3495 i 3619). 2010-12-01 13:38 MS


Archiwum Biura Poselskiego

Poseł Czerwiński o kontrakcie gazowym i gazowych interkonektorach

Umowa gazowa z Rosją daje nam spokój. Oczywiście nie jest idealna, ale pozwala nie martwić się o dostawy gazu - mówi portalowi wnp.pl Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący podkomisji ds. energetyki. 2010-11-05 19:49 Dariusz Malinowski


Polskie firmy będą mogły skorzystać z zagranicznych magazynów gazu

Jeszcze w listopadzie odbędzie się drugie czytanie nowelizacji ustawy o zapasach obowiązkowych paliw. Zgodnie z dokumentem zapasy obowiązkowe gazu ziemnego będą mogły być przechowywane także poza granicami RP. 2010-11-05 19:49 Dariusz Malinowski


Poseł Andrzej Czerwiński informacja bieżąca

6 kadencja, 74 posiedzenie, 2 dzień (23-09-2010)\r\n\r\n15 punkt porządku dziennego:\r\nInformacja bieżąca. 2010-09-23 13:39 MS


Energetyce grożą koszty osierocone z powodu wymiany liczników

Dystrybutorzy energii elektrycznej w najbliższych latach będą dokonywali niemal masowej wymiany liczników w związku z upływem czasu ich legalizacji. Eksperci apelują, żeby wydłużyć przejściowo okresy legalizacji liczników, bo z powodu planowanego wprowadzenia obowiązku instalacji liczników ze zdalnym odczytem ledwo co wymienione liczniki trzeba będzie niedługo znowu wymieniać. 2010-09-04 19:49 Ireneusz Chojnacki


Interpelacja w sprawie propozycji zmian struktury organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy RP

Interpelacja nr 17653\r\n\r\ndo ministra spraw wewnętrznych i administracji\r\n\r\nw sprawie propozycji zmian struktury organizacyjnej Straży Granicznej na południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej 2010-08-02 13:15 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu