+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Polska w Budowie PGE

Kolejne inwestycje w energetykę. „Blackouty” nam nie grożą

Jak podaje portal wnp.pl dobiegają końca inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wyeliminowania groźby „blackoutów” czyli niespodziewanych awarii systemu elektroenergetycznego na znacznych obszarach kraju. We Włocławku i Stalowej Woli powstają dwa nowe bloki energetyczne opalane gazem, każdy o mocy 450 MW. 2015-05-07 18:22 mslowik


Farma wiatrowa

Weszła w życie ustawa o OZE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. 2015-05-06 18:24 mslowik


Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 maja

Świętowali uchwalenie ustawy zasadniczej

W niedzielę, 3 maja w Limanowej zorganizowano obchody upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrowano w bazylice pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Następnie uczestnicy obchodów przenieśli się na płytę limanowskiego rynku, gdzie m. in. odśpiewali hymn państwowy oraz obejrzeli wciągnięcie „biało-czerwonej” na maszt. 2015-05-06 18:06 MS


Farma wiatrowa

Weszła w życie ustawa o OZE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. 2015-05-06 18:04 MS


Poseł Andrzej Czerwiński i Marszałek Sowa

Święto 2 maja - PO rozdawała flagi w Miasteczku Galicyjskim

Już po raz kolejny sądeccy działacze Platformy Obywatelskiej z posłem Andrzejem Czerwińskim na czele zaangażowali się w popularyzację Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-05-04 15:58 MS


Andrzej Czerwiński podczas obchodów 100 lecia bitwy pod Gorlicami

Obchody 100 rocznicy bitwy pod Gorlicami

W piątek, 1 maja w Gorlicach zorganizowano obchody 100-lecia bitwy pod Gorlicami. 2015-05-04 15:43 MS


Andrzej Czerwiński

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników już za nami

W Zakopanem już po raz 22 zorganizowano sympozjum ciepłowników. W konferencji uczestniczyło ponad 600 osób reprezentujących niemal 250 firm i zakładów ciepłowniczych. 2 debaty, 5 paneli tematycznych, 40 referatów, ponad 700 minut obrad, sesja wprowadzająca i wycieczki techniczne - tak wyglądało tegoroczne spotkanie branży w liczbach. 2015-04-29 15:41 MS


Ewa Kopacz i Angela Merkel w Warszawie

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

W Warszawie odbyły się 13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel dotyczyły m.in. relacji dwustronnych i kwestii bezpieczeństwa. „Rozmowy przebiegały bardzo intensywnie i konkretnie” – podsumowała szefowa polskiego rządu. 2015-04-27 15:36 MS


A.Czerwiński, A.Mularczyk, Z.Berdychowski EkoTargi 2015

Eko-Targi: Politycy w jednej partii – Sądecczyzna!

Sądeccy posłowie Andrzej Czerwiński, Arkadiusz Mularczyk i Wiesław Janczyk zgodnie stwierdzili, że obiema rękami podpiszą się pod wszelkimi inicjatywami, które będą wpływały na rozwój Sądecczyzny. Taką deklarację złożyli podczas Forum Sądeczanina, które odbywa się dzisiaj w Brzeznej i towarzyszy Wiosennym Eko-Targom. 2015-04-20 06:25 MS


Bezpłatna pomoc prawna bardziej dostępna

Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. 2015-04-14 06:23 MS


Skuteczniejsza ochrona świadków i ofiar przestępstw – wchodzą w życie nowe przepisy

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka. 2015-04-08 19:03 MS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

90. posiedzenie Sejmu

Debata nad pięcioma projektami ustaw dotyczącymi leczenia niepłodności oraz zmiany w przepisach zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie podczas 90. posiedzenia Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad rządowym projektem dotyczącym postępowania z elektrośmieciami, umożliwiającym konsumentom np. bezpłatne oddawanie do dużych sklepów zużytego drobnego sprzętu AGD bez konieczności kupowania nowych produktów. W głosowaniach jest zaplanowany m.in. wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciela Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury. 2015-04-08 19:01 MS


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015-04-02 10:45 MS


1000 zł „rodzicielskiego” dla bezrobotnych, studentów, rolników

1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci i rolnicy. Osoby te dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Pomoc ma być niezależna od dochodu w rodzinie. 2015-04-02 10:00 MS


Ewa Kopacz 50% obietnic z expoze zrealizowane w 6 miesięcy

Premier Ewa Kopacz: Zrealizowałam ponad 50% obietnic z expose

Szefowa rządu podsumowała zapowiedzi, które udało się zrealizować po 6 miesiącach działania. „Filozofią mojego rządu, jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu” – zaznaczyła premier. 2015-04-02 09:57 MS


Nowe regulacje w systemie oświaty

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, upoważnienia do wydania rozporządzeń określających ogólne warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny zawierać szczegółowe wytyczne. W związku z tym zagadnienia dotyczące m.in. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zostały doprecyzowane na poziomie ustawowym. 2015-03-31 21:43 MS


Gospodarka Niskoemisyjna - Jerzy Buzek

Wicepremier Piechociński: Unijne środki pomocne przy rozwoju niskoemisyjnych projektów

Przygotowanie gospodarki kraju, firm i administracji do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030 to główny temat III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Konferencja, w której udział wziął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, odbyła się 27 marca 2015 r. w Warszawie. 2015-03-31 21:41 Kubel-Grabau Agata


Szybki PIT

Nie czekaj do ostatniej chwili! Masz tylko miesiąc na rozliczenie PIT

30 dni – tyle zostało na złożenie zeznania podatkowego. Wyślij PIT online już dziś! Podpowiadamy, jak zrobić to szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. 2015-03-31 21:38 MS


Andrzej Czerwiński - konferencja prasowa

Czerwiński o Sądeczance: Pracujemy nad tym

Rozmowa z Andrzejem Czerwińskim, sądeckim posłem Platformy Obywatelskiej, o braku drogi do Krakowa tzw. Sądeczanki nie ma w rządowym planie budowy dróg. 2015-03-31 10:25 BOS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

Zakończyło się 89. posiedzenie Sejmu

Objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 wsparciem finansowym to tylko jedna z decyzji, które podjęli posłowie w ostatnim dniu 89. posiedzenia Sejmu. Izba uchwaliła również m.in. tzw. ustawę krajobrazową oraz upoważniła prezydenta do ratyfikowania umowy o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Ponadto posłowie zakończyli parlamentarne prace nad ustawą wprowadzającą surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców. Sejm ustalił też ostateczne brzmienie przepisów wprowadzających odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości otrzymywanego majątku. 2015-03-24 06:18 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu