+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Premier Donald Tusk

Rozmowy o przyszłości polskiego węgla w Katowicach. Szef rządu spotka się przedstawicielami związków zawodowych, menedżerami i ekspertami

- Będziemy szukali takich projektów, które pozytywnie zmienią górnictwo węgla w Polsce tak, aby mogło ono sprostać wymogom konkurencji - zapowiedział Donald Tusk. 2014-05-06 13:32 MS


Andrzej Czerwiński świętuje 3 maja

Nowy Sącz świętował rocznicę Konstytucji 3 Maja

Msze za kraj, uroczystości pod pomnikami, koncerty i wspólne śpiewnie: tak na Sądecczyźnie świętowano dziś 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Nowym Sączu, po nabożeństwie w Bazylice św. Małgorzaty, wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego złożyli politycy, oficjele i kombatanci. 2014-05-03 13:29 BOS


Polska Flaga

2 maja – odbierz od nas flagę

Dzień 2 maja to szczególny moment dla wszystkich Polaków. Już po raz 11 obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski, który ustanowiony został w 2004 roku na mocy ustawy złożonej do laski marszałkowskiej przez posłów Platformy Obywatelskiej. 2014-05-02 16:21 MS


Transgraniczna współpraca Polska-Słowacja

Nowy program PL-SK: Wyraź swoją opinię

Interesuje cię Program Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014-2020? Do 22 maja możesz zgłaszać do niego swoje uwagi. 2014-05-02 16:18 MS


Oksfordzka debata o 6-latkach

Sporo emocji towarzyszyło debacie „ojców” z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej, którą zorganizowano w poniedziałkowy wieczór w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Saczu. 2014-05-02 16:13 ROSS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

Trwa 66. posiedzenie Sejmu

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Irenę Tomaszak-Zesiuk, która objęła mandat po zmarłej 1 kwietnia br. posłance Krystynie Pośledniej. W pierwszym dniu obrad posłowie będą pracowali m.in. nad dwoma rządowymi projektami regulującymi kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Sejm rozpatrzy też projekt ustawy przewidującej utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej. Posłowie zajmą się też przedstawionymi przez rząd zmianami w ustawie o systemie oświaty, które wprowadzają darmowy podręcznik dla uczniów. Rozpatrzą też senackie propozycje poprawek do ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 2014-04-24 11:15 MS


Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017

Pierwszy raz zasadniczym elementem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jest Program Konwergencji. Aktualizacja 2014. Przedstawiono w nim podjęte i planowane działania, które umożliwią Polsce wyjście z unijnej procedury nadmiernego deficytu już w 2016 r. 2014-04-24 11:11 MS


Już 45 tys. przedsiębiorców skorzystało z tanich kredytów z gwarancją de minimis

To efekt rządowego programu wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm po 12 miesiącach. Liczby są dowodem na to, jak bardzo ten projekt trafił w potrzeby przedsiębiorców. 2014-04-22 09:52 MS


Donald Tusk w Jaworznie

Premier w Jaworznie: Kontynuujemy wielki program bezpieczeństwa energetycznego

- Nowy blok w elektrowni Jaworzno III to miejsca pracy dla polskich górników - oświadczył premier Donald Tusk w czasie wizyty w elektrowni. W czwartek podpisano umowę na budowę bloku energetycznego za 5,4 mld zł. 2014-04-22 09:46 MS


Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”

15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku”. Wdrożenie Strategii przyczyni się do rozwoju nowoczesnego, przyjaznego środowisku sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. 2014-04-16 20:14 Kubel-Grabau Agata


Rada Ministrów przyjęła poprawki Komisji do ustawy o zapasach

Rada Ministrów przyjęła 15 kwietnia 2014 r. poprawki do sprawozdania Komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki. Głównym celem zmian jest ograniczenie „szarej strefy” w obrocie paliwami ciekłymi. 2014-04-16 20:12 Kozłowski Mariusz


10 lat Polski w UE

10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. 2014-04-16 20:05 MS


Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie regulaminów, cenników i telefonów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lepsze wyposażenie biur obsługi i likwidacja barier architektonicznych. Już za 6 miesięcy wejdą w życie pierwsze udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 2014-04-16 06:56 MS


Program Maluch 2014: pierwsze 40 mln zł na żłobki

108 gmin dostanie łącznie 40 mln zł z rządowego programu Maluch 2014. Na tym nie koniec. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w samym 2014 r. przeznaczy na ten cel w sumie 101 mln zł. To pula środków na budowę i utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych. 2014-04-16 06:55 MS


Droga

Ruszył II etap „schetynówek”

Kolejne drogi w regionie doczekają się remontów. Na liście są między innymi Łącko, Stary Sącz, Limanowa i Gorlice. 2014-04-11 19:54 MS


Rondo im. gen. Franciszka Gągora. Nowy Sącz uczcił pamięć ofiar katastrofy

W 4. rocznicę wypadku rządowego Tupolewa i śmierci 96 osób w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Nowym Sączu o godz. 8.41 zabrzmiały syreny alarmowe. W holu ratuszu władze miasta i liczne delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą. Godzinę później odsłonięto tabliczkę Ronda im. Gen. Franciszka Gągora. 2014-04-11 19:45 JB


Plebiscyt na „Silnego Człowieka Sądecczyzny”

Wybierz „Silnego Człowieka Sądecczyzny”

Trwa plebiscyt na „Silnego Człowieka Sądecczyzny”. Nominowane do tytułu zostały 22 osoby. Zwycięzcę zabawy poznamy pod koniec kwietnia. 2014-04-11 19:44 MS


Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku”, przedłożoną przez ministra gospodarki. „Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP) jest programem wykonawczym Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). SIEG jest jedną z 9 sektorowych strategii zintegrowanych, które na poziomie krajowym mają zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej gospodarki, określonych w Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Celem głównym SIEG jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. 2014-04-08 16:05 MS


Farma wiatrowa

Nowe zasady wsparcia „zielonej energii”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowano w nim rozwiązania, które wzmacniają zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. Wsparcie dla „zielonej energii” będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Cena energii elektrycznej ma być ważnym czynnikiem konkurencyjności polskiej gospodarki. 2014-04-08 16:03 MS


VI Europejski Kongres Gospodarczy

Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej

Już jutro (wtorek, 8 kwietnia) w Katowicach odbędzie się konferencja „Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej”. Debata zorganizowana pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest wydarzeniem wprowadzającym do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w stolicy Śląska w przyszłym tygodniu. 2014-04-07 20:07 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu