+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Donald Tusk - Godne życie i godna praca Polaków

Godne życie i godna praca Polaków. Rok 2014 początkiem wielkiej zmiany

- Polska administracja musi działać na rzecz Polaków: ich godnego życia i godnej pracy - powiedział premier Donald Tusk. Wśród planów na 2014 rok wymienił m.in. oskładkowanie „śmieciówek”, skrócenie kolejek do lekarzy i darmowe podręczniki dla pierwszaków. 2014-01-14 18:12 MS


Donal Tusk i Elżbieta Bieńkowska

Polski skok cywilizacyjny: jak wykorzystamy blisko 500 mld zł z UE?

- Modernizacja nie jest celem, tylko narzędziem do podniesienia poziomu życia polskich rodzin - powiedział premier Donald Tusk tuż po posiedzeniu rządu na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020. 2014-01-09 16:41 MS


Podsumowanie roku 2013

Podsumowanie roku 2013

W 2013 r. weszły w życie kolejne reformy gospodarcze i społeczne, przygotowane przez rząd PO – PSL. Ich głównym celem jest zwiększenie jakości życia Polek i Polaków, długofalowe zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i wzmocnienie finansów publicznych. Przypominamy najważniejsze z nich, w kolejności chronologicznej: 2013-12-30 19:28 MS


Bronisław Komorowski składa podpis pod ustawą

Decyzja Prezydenta RP w sprawie ustawy o OFE

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w OFE, podejmując jednocześnie decyzję o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. 2013-12-30 19:25 MS


Rządowy pakiet działań na rzecz aktywności seniorów

Aktywne starzenie się w zdrowiu, prowadzenie samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet z uwzględnieniem pewnych ograniczeń funkcjonalnych, aktywność zawodowa, edukacja, zaangażowanie obywatelskie, uczestnictwo w kulturze - to jedne z najważniejszych kierunków działań państwa na najbliższe lata wobec osób w tzw. srebrnym wieku. 2013-12-30 19:18 MS


Andrzej Czerwiński: To był rok trudny, ale przełomowy

W Biurze poselskim Andrzeja Czerwińskiego (PO) w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca kończący się rok. Obok posła wzięli w niej udział Leszek Zegzda, radny wojewódzki i Piotr Lachowicz, radny miejski. 2013-12-30 19:15 JG


Andrzej Czerwiński

„Państwo w państwie”. Wśród gości Andrzej Czerwiński

Już w najbliższą niedzielę, 15 grudnia na kanale Polsat wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu „Państwo w państwie”. Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się poseł Andrzej Czerwiński. Zapraszamy do obejrzenia programu. Początek o godz. 19.30. 2013-12-14 17:13 MS


 Rada Krajowa PO

Rada Krajowa PO

Rozpoczęły się obrady Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Członkowie Rady wybierają dziś nowy Zarząd, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika Platformy Obywatelskiej RP 2013-12-14 17:11 MS


Rozmowy o drodze Brzesko - Nowy Sącz i rozwoju Sądecczyzny

Rozmawiali o drodze Brzesko - Nowy Sącz i rozwoju Sądecczyzny

Perspektywy budowy połączenia drogowego Brzesko - Nowy Sącz były głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. 2013-12-09 20:18 MS


Zmiany w OFE

Wszystko o reformie OFE

Sejm przyjął w piątek zmiany w systemie emerytalnym. Przeczytaj na czym polega reforma.Państwo ma być gwarantem bezpieczeństwa\r\nW Polsce zabezpieczenie emerytalne obywateli to konstytucyjny obowiązek państwa. Dlatego bezpieczeństwo systemu emerytalnego i ochrona interesu ubezpieczonych – przyszłych i obecnych emerytów – należą do najważniejszych zadań rządu. 2013-12-09 20:14 MS


Sejm upamiętnił 95. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych

Posłowie jednogłośnie podjęli dziś uchwałę w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania polskim kobietom biernego i czynnego prawa wyborczego. Możliwość wybierania posłów i bycia wybraną do Sejmu Polki zyskały jako jedne z pierwszych w Europie - przypomina uchwała wniesiona przez Prezydium Sejmu. 2013-12-09 20:13 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Dostosowanie sytuacji armii do obecnej rzeczywistości, stabilizacja służby wojskowej i zatrzymanie w niej żołnierzy to główne cele nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej, przebiegu tej służby, uprawnień i obowiązków służbowych żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń. 2013-12-09 20:12 MS


Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Lepsza oferta dla przedsiębiorców inwestujących w sse

Rada Ministrów przyjęła propozycje korzystnych zmian dla przedsiębiorców, którzy będą inwestować w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Rząd chce zwiększyć atrakcyjność stref, bo wzmacniają one znacząco potencjał polskiej gospodarki, poprawiają jej konkurencyjność i przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, również na terenach Polski Wschodniej. 2013-12-09 20:00 MS


Andrzej Czerwiński

Najniższa cena przestanie decydować o wygranej w przetargach

Przygotowany został projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że przy wyborze wykonawcy nie będzie decydująca najniższa cena, wykonawca będzie musiał pokazać swoje doświadczenia - mówi Andrzej Czerwiński, poseł PO. 2013-12-03 18:27 DC


Sejm

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej księgi wieczystej przez Internet. Nowelizacja gwarantuje każdemu obywatelowi - z mocy ustawy, a nie rozporządzenia jak dotychczas - powszechne, bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej online po podaniu jej numeru. Ustawa zawiera także regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. 2013-12-03 18:24 MS


Bukareszt: szczyt szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

Bukareszt: szczyt szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

Tematem spotkania w stolicy Rumunii była współpraca regionu z Chinami. Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że Europa Środkowo-Wschodnia ma teraz najlepsze w historii relacje z Chinami. 2013-11-27 19:19 MS


MG wydłuża termin konsultacji ustawy o OZE

Ministerstwo Gospodarki wydłuża do 29 listopada 2013 r. termin uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zachęcamy do zgłaszania uwag także w systemie konsultacji on-line. 2013-11-26 19:51 Mariusz Kozłowski


Ogródki działkowe

Dobre wieści dla sądeckich działkowców

\r\n\r\n\tW miniony piątek Sejm przyjął ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD). Ustawa spełnia większość postulatów zgłoszonych przez działkowców w tak zwanym „projekcie obywatelskim”.\r\n\tDzięki nowym przepisom Polski Związek Działkowców zastanie zastąpiony ogólnopolskim stowarzyszeniem, do którego przynależność będzie dobrowolna. Jeżeli działkowcy z danego ogrodu działkowego uznają, że chcą założyć własną, niezależną strukturę (stowarzyszenie) będą mieli taką możliwość. 2013-11-26 19:50 MS


Andrzej Czerwiński XXI Forum Ekonomiczne Krynica 2011

Czerwiński szefem komisji do spraw energetyki

W Sejmie powołano nadzwyczajną komisję do spraw energetyki i surowców energetycznych. Przewodniczącym gremium został poseł Andrzej Czerwiński.\r\n\tKomisja obok energetyki konwencjonalnej będzie zajmowała się kwestiami związanymi z wydobyciem gazu łupkowego, energetyką jądrową oraz bezpieczeństwem energetycznym kraju. Gremium będzie miało szerokie kompetencje ustawodawcze. 2013-11-26 19:45 MS


Większa ochrona nieletnich przed przestępstwami na tle seksualnym

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje rozwiązania, które będą chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Obecnie karane jest utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy podwyższają granicę wieku z 15 do 18 lat. 2013-11-22 18:06 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu