+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Działalność gospodarcza na okres próbny?

Jutro (piątek, 12 lipca) posłowie zajmą się projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy zwolnienia przedsiębiorcy w okresie próby podjęcia działalności gospodarczej od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 2013-07-13 06:38 MS


Rząd o reformie urzędów pracy

Zwiększenie efektywności urzędów pracy będzie głównym tematem dzisiejszego (wtorek, 9 lipca) posiedzenia Rady Ministrów, która planuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2013-07-09 21:40 MS


Budynek Sądu Najwyższego

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające zatrudnianie asystentów sędziów

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów. Będą oni zwolnieni z obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo zdania egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa. W ciągu dwóch pierwszych lat pracy asystent sędziego będzie musiał odbyć 12-miesięczny staż asystencki, organizowany przez prezesów sądów apelacyjnych. Ze stażu zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały jeden z zawodowych egzaminów prawniczych. 2013-07-09 21:30 MS


Elektrownia atomowa Temelin

Elektrownie atomowe a energetyczne bezpieczeństwo Polski - część 2

O stanie polskiej energetyki, perspektywie budowy elektrowni atomowych na terenie Polski oraz wynikających stąd korzyściach i obawach dyskutowali goście kolejnego Śniadania z Super Biznesem: przedstawiciele rządu, parlamentu oraz eksperci. 2013-07-09 21:29 MS


Elektrownia atomowa Temelin

Elektrownie atomowe a energetyczne bezpieczeństwo Polski - część 1

O stanie polskiej energetyki, perspektywie budowy elektrowni atomowych na terenie Polski oraz wynikających stąd korzyściach i obawach dyskutowali goście kolejnego Śniadania z Super Biznesem: przedstawiciele rządu, parlamentu oraz eksperci. 2013-07-09 21:26 MS


Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy

Marszałek Sejmu: Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy. Wykorzystajmy tę szansę najlepiej jak potrafimy

W Krakowie rozpoczęło się posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. Posiedzenie jest poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Obradom przewodniczy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2013-07-08 07:05 MS


Pierwszy blok jądrowy w 2024?

Pierwszy blok jądrowy zostanie podłączony do sieci w 2024 roku - taki scenariusz przewiduje projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który resort gospodarki skierował ostatnio do rządowego zespołu energetycznego. 2013-07-08 07:04 MS


Wiceminister Trojanowska o energii jądrowej w XXI wieku

- Energia jądrowa jest dla wielu krajów szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie wpływu gwałtownych wahań cen paliw kopalnych oraz łagodzenie efektów zmian klimatycznych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska podczas Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej „Energia jądrowa w XXI wieku”. Spotkanie odbyło się 27-29 czerwca 2013 r. w Sankt Petersburgu. 2013-07-08 07:01 MS


Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

- Oba państwa będą działać na rzecz większej i zrównoważonej wymiany handlowej – powiedział premier Tusk po spotkaniu z premier Tajlandii Yingluck Shinawatrą. Premier Tusk zwrócił uwagę, że zarówno Tajlandia jak i Polska są symbolami stabilności w swoich regionach. Tajlandia jest jednym z największych partnerów handlowych Polski w Azji Płd.-Wsch.\r\n\r\n 2013-07-08 06:58 MS


Parlament Europejski jednak za backloadingiem

Parlament Europejski opowiedział się dzisiaj (środa, 3 lipca) za propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie backloadingu zakładającymi zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję dwutlenku węgla po 2013 roku. 344 posłów poparło nowe rozwiązania, 311 było przeciw. 2013-07-03 20:04 MS


Sądeccy członkowie PO będą mieć wpływ na wybór lidera partii

Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zostanie kandydat wybrany przez wszystkich członków ugrupowania – to jedna z najważniejszych decyzji Konwencji Krajowej PO. Oznacza to, że bezpośredni wpływ na to, kto zostanie nowym liderem partii będą mieć także sądeccy członkowie PO. 2013-07-03 20:01 ALF


PE: Drugie głosowanie nad backloadingiem

Jutro (środa, 3 lipca) europosłowie po raz drugi będą głosować nad propozycją Komisji Europejskiej w sprawie backloadingu, czyli zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję dwutlenku węgla po 2013 roku. W kwietniu odrzucili propozycje KE. Obecnie wynik głosowania jest trudny do przewidzenia. 2013-07-03 19:59 MS


Rząd o OFE i odwróconym podatku VAT

Dzisiaj (wtorek, 2 lipca) Rada Ministrów zajmie się raportem dotyczącym przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych, który w minionym tygodniu przedstawili szefowie resortów pracy i finansów. Ponadto zaopiniuje zmiany w prawie podatkowym, dzięki którym na większość wyrobów stalowych zostanie wprowadzony odwrócony VAT. 2013-07-03 19:58 MS


Ustawa "śmieciowa": nowe zasady gospodarowania odpadami

Do tej pory tylko co czwarty z nas płacił za wywóz odpadów, a blisko 1/5 śmieci w Polsce trafiała na dzikie wysypiska. Wszystko ma się zmienić dzięki rewolucji "śmieciowej", która ruszyła 1 lipca 2013-07-01 19:47 MS


Linia energetyczna

U prezydenta o sektorze energii

Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020 będzie głównym tematem seminarium ekonomicznego organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 lipca w Pałacu Prezydenckim. 2013-07-01 10:26 MS


Decyzje Konwencji i Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie wybrany przez wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. Konwencja Krajowa PO uchwaliła w sobotę odpowiednią zmianę statutu partii 2013-07-01 10:24 KN


Premier o polskiej energetyce

Premier o polskiej energetyce

Donald Tusk: wierzę, że jeszcze latem ruszy budowa bloków elektrowni w Opolu. Premier mówił, że rozbudowa elektrowni w Opolu o nowe bloki to biznes nie tylko PGE, ale także wielki narodowy biznes dla wszystkich Polaków i temu podporządkowane jest to przedsięwzięcie. Inwestycję nazwał strzałem w dziesiątkę pod każdym względem. 2013-06-30 19:49 MS


Róża Thun ponownie „Europosłanką roku”

Róża Thun ponownie „Europosłanką roku”

We wtorek, 25 czerwca Róża Thun ponownie została wybrana „Europosłanką Roku” w kategorii rynek wewnętrzny. - Jestem wdzięczna przedstawicielem organizacji branżowych i konsumenckich oraz koleżankom i kolegom europarlamentarzystom za to wyróżnienie. To dla mnie wielkie zobowiązanie na przyszłość by dalej znosić bariery, na jakie napotykają obywatele na jednolitym rynku - powiedziała laureatka. 2013-06-30 19:47 MS


Rada Europejska z udziałem Donalda Tuska

Rada Europejska z udziałem Donalda Tuska

Spotkanie szefów państw i rządów Unii Europejskiej w Brukseli będzie poświęcone głównie walce z bezrobociem wśród ludzi młodych oraz finansowaniu gospodarki. 2013-06-30 19:44 MS


Nowe obiekty z Małopolski na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO!

Komitet Światowego Dziedzictwa zdecydował o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO nowych obiektów z terenu Małopolski: 4 drewnianych świątyń – cerkwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, pw. św. Jakuba w Powroźniku, pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach – oraz Kopalni Soli w Bochni i Zamku Żupnego w Wieliczce. 2013-06-30 19:40 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu