+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Spotkanie biznesowe

Indeks Wolności Gospodarczej: Polska awansowała o 7 pozycji

Nasza gospodarka zajęła 57. miejsce na 177 państw w dorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej amerykańskiej fundacji Heritage i "Wall Street Journal". 2013-01-11 09:35 MS


Andrzej Czerwiński na opłatku seniorów

Dla wszystkich nadzieja! Opłatek seniorów na os. Nawojowska

Były życzenia i wspólne kolędowanie. W budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu odbyło się w środę (9 stycznia) spotkanie opłatkowe dla seniorów, zorganizowane przez Zarząd Osiedla Nawojowska. 2013-01-11 09:29 KB


Ministerstwo Gospodarki przedłuża wsparcie dla kogeneracji

Ministerstwo Gospodarki przedłuża do 2015 r. na dotychczasowych zasadach wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w tym zakresie Rada Ministrów przyjęła 2 stycznia 2013 r.\r\n\r\n 2013-01-10 15:56 MS


Otwarte zasoby

Otwarte zasoby - konsultacje założeń do ustawy

Jeszcze tylko przez dziesięć dni można składać uwagi i opinie do założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych. Ustawa będzie regulowała zasady nabywania, udostępniania oraz ponownego wykorzystywania zasobów publicznych, czyli między innymi kolekcji książek, danych, zdjęć, dzieł sztuki, nagrań filmowych oraz muzycznych. 2013-01-10 15:53 MS


Większa podstrefa ekonomiczna w Nowym Sączu

Rząd zdecydował dołączyć do sądeckiej podstrefy ekonomicznej kolejne działki z terenu miasta o łącznej powierzchni około 4 hektarów. Inwestorem na nowych terenach będzie spółka SGL Carbon Polska, która w ciągu trzech lat zamierza wybudować na tym obszarze dwa nowoczesne zakłady oraz stworzyć około stu nowych miejsc pracy. 2013-01-10 10:38 MS


Minister Sławomir Nowak

Minister Nowak w Małopolsce

W czwartek, 10 stycznia do Małopolski przybędzie minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak. Celem wizyty będzie omówienie z władzami województwa kluczowych inwestycji rządowych dla naszego regionu. 2013-01-10 10:33 MS


Rada Gospodarcza

Najlepsze od półtora roku nastroje europejskich analityków

W styczniu obrazujący nastroje inwestorów i analityków indeks Sentix dla strefy euro wzrósł po raz piąty z rzędu do -7 pkt z -16,8 pkt. w grudniu osiągając najwyższy poziom od lipca 2011 r. 2013-01-09 19:05 MS


Wspólne działania polskich i zagranicznych funkcjonariuszy

Funkcjonariusze i pracownicy odpowiednich służb państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw objętych regulacjami Schengen i państw trzecich będą mogli brać udział we wspólnych działaniach odbywających się w Polsce. Chodzi o działania prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Państwowej Straży Pożarnej. 2013-01-09 19:05 MS


Otwarte zasoby

Otwarte zasoby: trwają konsultacje założeń do ustawy

Chcemy, aby jak najwięcej instytucji publicznych udostępniało swoje archiwa, zdjęcia czy filmy w Internecie. Pomóc ma ustawa o otwartych zasobach publicznych. Do 21 stycznia każdy może zgłosić swoje sugestie do założeń ustawy. Można to zrobić na portalu mamzdanie.org.pl. 2013-01-09 19:01 MS


Otwarte zasoby

Otwarte zasoby – zaczynamy konsultacje założeń do ustawy

apraszamy do konsultacji założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych. Projektowana ustawa będzie regulowała zasady nabywania, udostępniania oraz ponownego wykorzystywania zasobów publicznych. Jaki cel nam przyświeca? Ułatwienie dostępu i stworzenie możliwości wykorzystywania wiedzy to wielka szansa rozwojowa, przed którą stoi nasz kraj i my wszyscy. Dla gospodarki zasoby te są kluczowym kapitałem, mają też istotne znaczenie społeczne, ponieważ wpływają na jakość i skuteczność edukacji, badań i rozwoju, dynamiki kultury oraz szeroko pojętej innowacyjności.\r\n\r\n 2013-01-09 18:58 MS


Ministrowie Sławomir Nowak i Jacek Cichocki

Budowa dróg, fotoradary, edukacja kierowców - recepta na bezpieczeństwo na drogach

Ministrowie Sławomir Nowak i Jacek Cichocki przedstawili założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020. 2013-01-09 18:54 MS


Kukurydza GMO

Ziemniaki i kukurydza bez GMO

Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia wprowadzające zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora i kukurydzy MON 810. 2013-01-07 20:57 MS


Rada Gospodarcza

W 2012 deficyt budżetu państwa był o ok. 11% niższy niż planowano

Deficyt budżetu państwa na koniec 2012 r. wyniósł 31,08 mld zł, wobec planowanych w ustawie budżetowej 35 mld zł, wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów (MF). Dochody wyniosły 97,9% planu, a wydatki 96,9%. 2013-01-07 20:56 MS


Rada Gospodarcza

W strefie euro koniunktura się poprawiła, wynika z indeksu PMI

Syntetyczny indeks PMI dla strefy euro wzrósł w grudniu do 47,2 pkt. z 46,5 w listopadzie. Grudniowy wynik był najwyższym od marca 2012 r. 2013-01-07 20:55 MS


Rok 2013 pod hasłem rodziny i pracy

Rok 2013 pod hasłem rodziny i pracy

Roczny urlop macierzyński, dodatkowe fundusze na budowę żłobków i przedszkola, refundacja zabiegów in vitro oraz 400 tys. nowych miejsc pracy - to priorytety rządu na ten rok. 2013-01-07 20:53 MS


Nowe miejsca pracy w Polsce

Wzrost gospodarczy = Nowe miejsca pracy

Polska poradziła sobie ze światowym kryzysem gospodarczym i jako jedyny kraj w Unii Europejskiej uniknęła recesji w 2009 r. Od 2008 r. skumulowany wzrost PKB w naszym kraju przekroczył 18,7 proc. - w pozostałych krajach UE balansował średnio poniżej granicy 0 proc. 2013-01-07 20:49 MS


Skumulowy wzrost PKB w Unii Europejskiej w latach 2008-2012

Średnią unijną osiągniemy już po roku 2020

W ciągu zaledwie kilku lat Polska zmniejszyła zaległości rozwojowe względem średniej Unii Europejskiej o ponad 20%, i to w czasach światowego kryzysu gospodarczego. 2013-01-07 20:44 MS


Linia energetyczna

Trójpak energetyczny dopiero w 2014 roku?

Jeżeli w optymistycznym wariancie do Sejmu trafi projekt "trójpaka energetycznego" w pierwszym kwartale br., to uchwalenie nowego prawa zajmie pół roku, a zatem najwcześniej wejdzie ono w życie dopiero w przyszłym roku – ocenił poseł PO Andrzej Czerwiński podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. energetyki. 2013-01-07 13:11 Ireneusz Chojnacki


Sejm

Powołano podkomisję ds. małego trójpaku

Komisja Gospodarki powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanego małym trójpakiem energetycznym. 2013-01-07 13:03 Ireneusz Chojnacki


Rząd dopłaci do trzech placów zabaw na Sądecczyźnie

Jest już lista rankingowa wniosków o dofinansowanie budowy placów zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych w ramach trzeciej edycji programu rządowego „Radosna szkoła”. Powołany przez wojewodę zespół ocenił 63 wnioski. W naszym regionie place zabaw powstaną w gminach: Nawojowa, Łososina Dolna i Piwniczna Zdrój. 2012-12-31 17:28 BOS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu