+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2007-2015

Osiem lat pracy Ministerstwa Skarbu Państwa

Prywatyzacja, budowanie wartości nadzorowanych przedsiębiorstw, konsolidacja i inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne – to najważniejsze zadania, którymi zajmowali się ministrowie Skarbu Państwa w latach 2007-2015. Funkcję ministra Skarbu Państwa sprawowali w tym czasie Aleksander Grad, Mikołaj Budzanowski, Włodzimierz Karpiński i Andrzej Czerwiński. 2015-11-05 10:16 msp


Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa

Czerwiński: PiS w górnictwie i energetyce zrealizuje program PO

Prawo i Sprawiedliwość w sektorze energetyczno-węglowym będzie kontynuowało te działania, które rozpoczął rząd PO i PSL, jak m.in. łączenie firm energetycznych z górniczymi - mówi wnp.pl Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa. 2015-10-26 11:50 Dariusz Ciepiela


Andrzej Czerwiński odbiera nominację na ministra Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa powołany do Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda powołał Andrzeja Czerwińskiego, Ministra Skarbu Państwa, do Rady Dialogu Społecznego (RDS). Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zapewni nowe warunki prowadzenia dialogu społecznego w zmienionej formule prawnej – bardziej dostosowanej do współczesnych wymagań i oczekiwań wszystkich partnerów społecznych. 2015-10-22 14:15 ms


Rentowny węgiel - plan działania

Pięć filarów górnictwa i elektroenergetyki

Stabilny sektor elektroenergetyczny nie może w Polsce funkcjonować bez zrestrukturyzowanego i rentownego górnictwa, bo węgiel jest i będzie przez najbliższe dekady podstawowym surowcem dla elektrowni. Obydwa sektory potrzebują zmian, które poprawią ich konkurencyjność. Plan działań Ministra Skarbu Państwa, który realizuje ten cel, opiera się na pięciu filarach. 2015-10-19 15:17 msp


Zrealizowane zadania w okręgo sądeckim

Andrzej Czerwiński dla Nowego Sącza i Sądecczyzny

Zapraszam do zapoznania się z moim sprawozdaniem wyborczym z działalności w parlamencie. W tej części sprawozdania przekazuję informacje na temat działalności na rzecz Nowego Sącza oraz Sądecczyzny. 2015-10-14 16:15 ms


Koniec prac budowlanych na terminalu LNG w Świnoujściu

Koniec prac budowlanych na terminalu LNG w Świnoujściu

Zakończone zostały prace budowlane na terminalu LNG w Świnoujściu. Instalacja weszła w fazę rozruchu. Premier Ewa Kopacz oraz Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa poinformowali o tym podczas wizyty w Świnoujściu 2015-10-12 18:54 msp


Polski żołnierz

8. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Modernizacja polskiej armii, wsparcie krajowego przemysłu zbrojeniowego, redukcja kontyngentu w Afganistanie, budowa niezależności energetycznej - to główne zadania z zakresu bezpieczeństwa, które realizowaliśmy w ostatnich latach. 2015-10-11 10:24 ms


Kombajn

7. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

W 2007 roku wydatki budżetowe związane z rolnictwem wyniosły 31 mld zł. 6 lat później było to już 53 mld zł. W tym samym czasie dopłaty dla rolników wzrosły z 7 mld zł (2007 rok) do 14 mld zł (rok 2014), a wartość eksportu produktów rolno-spożywczych uległa podwojeniu (10 mld euro w 2007 roku; 21 mld euro w 2014 roku). 2015-10-07 18:47 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - Młodzi

6. WSPACIE DLA MŁODYCH. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Przez ostatnie 8 lat konsekwentnie zwiększaliśmy wydatki na edukację oraz szkolnictwo wyższe. W 2007 roku wydatki z budżetu państwa na edukację wyniosły 31 mld złotych. Na rok 2015 zaplanowano na ten cel 44 mld zł. Na szkolnictwo wyższe przeznaczono w 2007 roku niespełna 11 mld złotych. W 2015 roku było to już 16 mld zł. 2015-10-07 18:41 ms


Linia energetyczna

5. ROZWÓJ ENERGETYKI I OZE. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

W 2011 roku przyjęliśmy ustawę o efektywności energetycznej. Wprowadziliśmy system tzw. białych certyfikatów jako mechanizm rynkowy prowadzący do zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Kompleksowo zajęliśmy się kwestią termomodernizacji budynków. W latach 2008 - 2014 zostało udzielone wsparcie na realizację przedsięwzięć w budynkach, w których znajduje się około 800 tys. mieszkań. W okresie tym zrealizowano projekty o wartości ponad 7 mld zł. 2015-10-06 08:04 ms


Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa

Rząd stworzył podstawę Nowej Kompanii Węglowej

Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia. To pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych koncernów paliwowo-energetycznych. Analizę projektu rozpocznie także PGNiG Termika, spółka z grupy kapitałowej PGNiG. 2015-09-30 16:10 msp


Węgiel

Nowa Kompania Węglowa powstanie w bezpieczny sposób

Ministerstwo Skarbu Państwa nie pozwoli na chaotyczną upadłość Kompanii Węglowej lub Nowej Kompanii Węglowej, zagrożenie miejsc pracy oraz zachwianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. NKW powstanie w kształcie kapitałowym, który nie będzie zakwestionowany przez Komisję Europejską, co wymaga więcej czasu niż zakładany w styczniowym porozumieniu 30 września 2015 r. Potrzeba przesunięcia terminu wynika też ze zmieniających się okoliczności makroekonomicznych. Od stycznia do dziś obserwujemy ciągły spadek cen węgla na światowych rynkach, co jest czynnikiem niezależnym. Ostatnio cena węgla w porcie w Amsterdamie wynosiła nieco ponad 50 dolarów za tonę, podczas gdy rok temu było to około 75 dolarów. 2015-09-29 22:26 msp


Andrzej Czerwiński o współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią

Andrzej Czerwiński o współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią

Możliwości wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią, wspólne doświadczenia z zakresu innowacyjnego wykorzystania węgla kamiennego, prywatyzacji oraz budowy elektrowni były głównymi tematami spotkania Andrzeja Czerwińskiego, ministra Skarbu Państwa z lordem Francisem Maude, brytyjskim ministrem ds. handlu i inwestycji oraz Robinem Barnettem, ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. 2015-09-29 22:25 msp


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - infrastruktura

4. ROZWÓJ POLSKI. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Każda polska miejscowość miała swoje tempo przeobrażeń. Wszystkie zmiany sprowadzały się jednak do wspólnego mianownika: unowocześnienia podstawowej infrastruktury - tej, która decyduje o jakości codziennego życia Polek i Polaków. 2015-09-29 19:03 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - wsparcie seniorów

3. WSPARCIE DLA SENIORÓW . ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Wprowadziliśmy korzystniejsze zasady waloryzacji rent i emerytur. Daliśmy dodatkowe wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby starsze. Uruchomiliśmy tak zwany pakiet kolejkowy i onkologiczny. Pacjenci onkologiczni są teraz leczeni szybciej i bez limitów, a diagnozę otrzymują najpóźniej w ciągu 9 tygodni. Zwiększyliśmy liczbę badań, które może zlecić lekarz rodzinny. W latach 2007 - 2015 unowocześniliśmy i doposażyliśmy 282 zakłady opieki zdrowotnej w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupiliśmy 322 ambulanse ratownicze. 2015-09-28 20:37 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - wsparcie przedsiębiorców

2. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Tylko w latach 2011 - 2014 przyjęliśmy łącznie przeszło 300 zmian w ponad 100 ustawach, które redukują obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców i zwiększają wolność gospodarczą. Wprowadziliśmy zasadę, że przedsiębiorcy i inni obywatele mogą w urzędach składać oświadczenia zamiast zaświadczeń, a także kopie dokumentów zamiast oryginałów. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom zawieszenie prowadzonej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy, bez konieczności składania w tym okresie deklaracji podatkowych. 2015-09-27 21:24 ms


Szczęśliwa rodzina

1. WSPARCIE DLA RODZIN. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Wprowadziliśmy jeden z najdłuższych w Europie, roczny urlop dla rodziców. Od 2013 roku rodzice mogą korzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (w sumie 52 tygodnie). Jedynie pierwsze 14 tygodni jest zarezerwowane dla matki, w pozostałej części rodzice mogą się wymieniać. W 2015 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 318,5 tysiąca osób. Od 2010 roku obowiązuje też urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. W całym 2014 roku skorzystało z niego 129 tysięcy ojców. 2015-09-26 07:45 ms


Minister Andrzej Czerwiński przyznał nagrody za innowacyjność

KGHM i ARP nagrodzone za innowacyjność

KGHM Polska Miedź oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) otrzymały od Andrzeja Czerwińskiego, ministra Skarbu Państwa nagrody za działania w obszarze innowacyjności. 2015-09-23 17:10 msp


Minister Andrzej Czerwiński podczas wizyty w porcie przeładunkowym w Gdyni oraz na budowie  Terminala Naftowego w Gdańsku.

Minister Andrzej Czerwiński z wizytą na Pomorzu

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa odwiedził kluczowe terminale przeładunkowe Portu w Gdyni oraz budowę Terminala Naftowego w Gdańsku. 2015-09-18 07:58 msp


Minister Andrzej Czerwiński w bazie PERN w Adamowie

Minister Czerwiński w bazie PERN w Adamowie

Inwestycje PERN, sytuacja na światowym rynku ropy naftowej oraz jej wpływ na spółkę były tematem spotkania Andrzeja Czerwińskiego, ministra Skarbu Państwa z zarządem spółki PERN „Przyjaźń” w bazie Adamowo koło Siemiatycz. 2015-09-14 12:19 msp


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu