+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Marszałek Ewa Kopacz z prezydentem Joachimem Gauckiem

O relacjach polsko-niemieckich z prezydentem Joachimem Gauckiem

Dobrosąsiedzkie stosunki Polski i Niemiec oraz wartości łączące oba kraje, takie jak wolność i demokracja, były głównymi tematami spotkania marszałek Sejmu Ewy Kopacz z nowo zaprzysiężonym prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem. - Symbolem naszych szczególnych relacji jest to, że wybrał Pan Polskę na pierwszy cel swojej wizyty zagranicznej - podkreśliła marszałek Sejmu, witając niemiecką głowę państwa w polskim parlamencie. 2012-03-29 16:33 MS


Będzie konfiskata majątków dla osób uwikłanych w korupcję?

Rozpoczyna się pierwszy dzień 11 posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się dzisiaj projektami zmian w kodeksie karnym autorstwa Ruchu Palikota oraz projektem zmian w kodeksie karnym przygotowanym przez Solidarną Polskę. Nowelizacja ma ułatwić konfiskatę majątków ludzi "uwikłanych w wielką korupcję". 2012-03-28 16:29 MS


Spotkanie marszałek Ewy Kopacz z premierem Mykołą Azarowem

Spotkanie marszałek Ewy Kopacz z premierem Mykołą Azarowem

O wzmocnieniu polsko-ukraińskiej współpracy międzyparlamentarnej, procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz o sytuacji wewnętrznej u naszego wschodniego sąsiada rozmawiała dziś marszałek Sejmu Ewa Kopacz z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem. Szefowa izby pierwszej polskiego parlamentu poruszyła w szczególności sprawę przebywającej w więzieniu Julii Tymoszenko.\r\n 2012-03-27 16:38 MS


Nowy Sącz: Podwyżki opłat za wodę i kanalizację będą niższe?

W sprawie drastycznego wzrostu cen wody pojawiła się iskierka nadziei. Choć tegorocznych podwyżek nie da się już cofnąć, to w kolejnych latach mamy płacić mniej, niż zapowiadały to Sądeckie Wodociągi. Do tej pory mówiono nawet o 100 proc. wzroście opłat. 2012-03-27 16:30 BOS


Zgromadzenie Parlamentarne Polski oraz Republiki Mołdawii

Jutro (wtorek, 27 marca) w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się II Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Parlamentarzyści obu krajów wymienią się na niej doświadczeniami z przedakcesyjnej reformy systemu podatkowego oraz bankowego w tych krajach. 2012-03-27 16:30 MS


Rozpatrzą wniosek w sprawie bezpieczeństwa farmakoterapii

Na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w środę, 28 marca Komisja do spraw Unii Europejskiej rozpatrzy wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych. 2012-03-27 16:28 MS


Ministerstwo Gospodarki wesprze Greenpeace

Urzędnicy Ministerstwa Gospodarki dołożą wszelkich starań, aby proceder współspalania węgla z biomasą został całkowicie wyeliminowany. Taką decyzję podjęto podczas środowego spotkania z działaczami organizacji Greenpeace. 2012-03-27 16:24 MS


Unia weźmie kasę od banków?

Komisja Europejska chce wprowadzić podatek od transakcji finansowych. Dzięki niemu składki płacone przez kraje członkowskie Unii mogłyby spaść nawet o połowę. Według propozycji KE podatek w 2/3 zasilałby budżet UE a w 1/3 budżety narodowe. 2012-03-24 16:26 MS


Nowy Sącz: rząd chce dofinasować żłobki. UM: nie skorzystamy

Rząd chce zapłacić za dodatkowe miejsca w samorządowych żłobkach dla dzieci i etaty dla pracowników. W tym roku do podziału jest ponad 40 mln zł. Nowosądecki magistrat wyjaśnia, że nie będzie się o nie starał, choć na miejsce w złobku trzeba u nas czasem czekać w kolejce, bo ta placówka nie jest już w stanie pomieścić więcej dzieci, a na budowę nowego obiektu nie ma pieniędzy. 2012-03-24 16:22 BOS


Master Institute

Jaki będzie rynek energii elektrycznej w Polsce?

Nowy model rynku energii elektrycznej, Ustawa Prawo Energetyczne i ustawa o OZE oraz ocena perspektywy wprowadzenia nowego modelu rynku z punktu widzenia przedsiębiorców energochłonnych to tylko niektóre tematy, które będą dyskutowane w Warszawie podczas konferencji „Rynek Energii Elektrycznej 2012”. 2012-03-22 13:48 MS


Gazu w łupkach jest mniej niż się spodziewano, ale i tak sporo

Raport Państwowego Instytutu Geologicznego wprowadził nieco wątpliwości - gazu łupkowego w naszym kraju jest sporo, ale nie tyle, ile wcześniej zakładano. Według głównego geologa kraju Piotra Woźniaka Polska realnie może go mieć w graniach od 350 do 800 mld metrów sześciennych. Wariant optymistyczny zakłada jednak ilość na poziomie blisko 2 bln m3. Konieczne są dalsze badania, które przeprowadzą firmy zainteresowane wydobywaniem tego surowca w Polsce. To one ostatecznie zdecydują czy gra jest warta świeczki. 2012-03-22 13:31 MS


Największa plantacja biomasy w Europie powstanie w Polsce!

Firma International Paper oraz GreenWood Resources podpisały umowę w sprawie budowy największej na kontynencie europejskim plantacji biomasy. Inwestycja powstanie na terenie Polski. Projektem będzie zarządzać GreenWood Resources Poland. Sadzenie „drzew energetycznych” rozpocznie się w najbliższych miesiącach, tak aby pierwsze zbiory mogły odbyć się za cztery lata. 2012-03-22 13:27 MS


Rozpatrzą wniosek w sprawie Fundacji Europejskiej

W piątek, 23 marca członkowie Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej rozpatrzą wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu Fundacji Europejskiej. Stanowisko rządu RP w tej sprawie przedstawi komisji posłanka Marzena Wróbel. 2012-03-21 19:29 MS


Marszałek Ewa Kopacz i przewodniczacy Bundestagu

Spotkanie Marszałek Sejmu z Premierem Ukrainy

W środę, 21 marca br. o godz. 18:00 planowane jest spotkanie marszałek Sejmu Ewy Kopacz z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem. Politycy będą rozmawiać m.in. o wzmacnianiu polsko-ukraińskiej współpracy międzyparlamentarnej, relacjach Ukraina – Unia Europejska oraz o sytuacji wewnętrznej u naszego wschodniego sąsiada. Wśród tematów rozmowy znajdą się także plany organizacji VI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy w kwietniu tego roku w Polsce. Wizyta szefa ukraińskiego rządu jest związana z jego udziałem w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012. 2012-03-21 19:28 MS


Święto rzemiosła

Wczoraj (poniedziałek, 19 marca) rzemieślnicy obchodzili swoje święto. Z tej okazji członkowie sądeckiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz szerokie grono gości spotkało się w Domu Rzemiosła. Uroczystości były doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności cechu oraz wręczenia odznaczeń, medali i innych wyróżnień osobom zasłużonym dla tej gałęzi gospodarki. 2012-03-21 07:42 MS


„Gaz łupkowy – nadzieje i oczekiwania”

W czwartek, 29 marca w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce gazu łupkowego. W pierwszym panelu dyskusyjnym zaproszenie goście, naukowcy oraz eksperci z branży gazowniczej będą rozmawiać na temat celów politycznych związanych z rozwojem rynku gazu łupkowego w Polsce. Po południu odbędzie się natomiast panel dotyczący przyszłości wydobycia tego surowca w Polsce i jego wykorzystaniu dla dobra gospodarki. 2012-03-19 21:16 MS


Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Rostowski i Sikorski w Sejmie

Wzrost gospodarczy ponad 2 %, deficyt maksymalnie do 35 mld zł

Weszła w życie ustawa budżetowa na 2012 rok. Zgodnie z dokumentem wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 2,5 % a deficyt budżetowy nie przekroczy 35 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych zamknie się na poziomie 3 %, natomiast stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie nieco ponad 12 %. 2012-03-19 21:14 MS


Posiedzenie Sejmu

Rząd pomoże samorządom w sprawowaniu pieczy zastępczej

W piątek, 16 marca podczas obrad Sejmu posłowie zdecydowali o przyjęciu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany zaproponowane przez parlamentarzystów zakładają zmniejszenie obciążeń jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez zastąpienie niektórych obligatoryjnych form wsparcia formami fakultatywnymi. 2012-03-19 21:13 MS


Posiedzenie Sejmu

Likwidacja delegatur terenowych MSP

Podczas 10 posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw skarbu państwa. Likwidacja 13 takich placówek z dniem 30 kwietnia 2012 roku ma przyczynić się do racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej. 2012-03-19 21:11 MS


Posiedzenie Sejmu

Zakończyło się 10. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 10. posiedzenia Sejm uchwalił ustawy dotyczące m.in. wprowadzenia nowych mechanizmów zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz zmniejszenia obciążeń samorządów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przepisy przegłosowane dziś przez posłów przewidują również likwidację delegatur ministra skarbu państwa, a także ułatwienia dla cudzoziemców, którzy planują podjąć w Polsce pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Izba przyjęła też szereg informacji i sprawozdań, m.in. o pomocy publicznej udzielonej w 2010 r. przedsiębiorcom oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa. 2012-03-16 21:09 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu