+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Posiedzenie Sejmu

Rząd pomoże samorządom w sprawowaniu pieczy zastępczej

W piątek, 16 marca podczas obrad Sejmu posłowie zdecydowali o przyjęciu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany zaproponowane przez parlamentarzystów zakładają zmniejszenie obciążeń jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez zastąpienie niektórych obligatoryjnych form wsparcia formami fakultatywnymi. 2012-03-19 21:13 MS


Posiedzenie Sejmu

Likwidacja delegatur terenowych MSP

Podczas 10 posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw skarbu państwa. Likwidacja 13 takich placówek z dniem 30 kwietnia 2012 roku ma przyczynić się do racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej. 2012-03-19 21:11 MS


Posiedzenie Sejmu

Zakończyło się 10. posiedzenie Sejmu

W ostatnim dniu 10. posiedzenia Sejm uchwalił ustawy dotyczące m.in. wprowadzenia nowych mechanizmów zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz zmniejszenia obciążeń samorządów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przepisy przegłosowane dziś przez posłów przewidują również likwidację delegatur ministra skarbu państwa, a także ułatwienia dla cudzoziemców, którzy planują podjąć w Polsce pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Izba przyjęła też szereg informacji i sprawozdań, m.in. o pomocy publicznej udzielonej w 2010 r. przedsiębiorcom oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa. 2012-03-16 21:09 MS


Głosowanie w Sejmie

Umowa o małym ruchu granicznym między Polską a Rosją

Sejm będzie dziś głosował ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy o małym ruchu granicznym między Polską a Rosją. Posłowie rozpatrzą także wniosek o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o działach w administracji rządowej, który przewiduje, że minister administracji i cyfryzacji ma odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. 2012-03-16 14:39 MS


Wchodzi w życie ustawa o ratyfikacji umowy z Koreą

Wchodzi w życie ustawa z 13 stycznia br. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei, sporządzonej w Brukseli 6 października 2010 r. 2012-03-15 19:16 MS


Dwa miliony z unijnych grantów na rozwój Sądecczyzny

Stowarzyszanie Perły Beskidu rusza z naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pula środków do podziału na ten rok to ponad dwa miliony złotych 2012-03-15 19:14 ED


Drugi dzień obrad Sejmu - informacją rządu na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Podczas drugiego dnia 10 posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z informacją rządu na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz powodów opóźniania się inwestycji drogowych i kolejowych. Parlamentarzystom zostanie przedstawiona także informacja ministra środowiska na temat polskiego weta w sprawie unijnych planów redukcji emisji dwutlenku węgla po 2020 r. 2012-03-15 19:09 MS


Nowe drogi i szlaki połączą Sądecczyznę z Podkarpaciem

Nowe drogi i szlaki połączą Sądecczyznę z Podkarpaciem

Budowa nowych połączeń drogowych i kolejowych między powiatami nowosądeckim a jasielskim oraz wspólne starania o wpisanie na listę UNESCO cerkwi z obu województw – między innymi takie ustalenia znalazły się w deklaracji współpracy Małopolski i Podkarpacia, podpisanej wczoraj (12 marca). 2012-03-14 17:53 BW


Wicemarszałek Roman Ciepiela odbiera dofinansowanie na budowe dróg w małopolsce

Pieniądz na odbudowę małopolskich dróg i mostów

186 mln zł na odbudowę dróg i mostów po powodziach pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa powędruje do małopolskich gmin i miast. Dofinansowanie wraz z wojewodą Jerzym Millerem przekazał dziś wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Dofinansowanie dla samorządu województwa małopolskiego – 16 mln zł - odebrał wicemarszałek Roman Ciepiela. 2012-03-14 17:50 malopolskie.pl


Kolejne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej

Dzisiaj o godz. 11.00 w gmachu Sejmu RP odbyło się 33 posiedzenie komisji ds. UE. Członkowie gremium wysłuchali informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (26 marca 2012 r.) 2012-03-14 17:40 MS


Głosowanie w Sejmie

Rozpoczyna się 10 posiedzenie Sejmu

Dzisiaj (środa, 14 marca) rozpoczyna się 10 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie w pierwszym dniu obrad zajmą się m.in. umową o małym ruchu granicznym z Rosją. Wysłuchają także informacji rządu o powodach opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych oraz rozpatrzą projekt określający obowiązki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 2012-03-14 17:39 MS


Miliony dla Nowego Sącza i Krynicy na odbudowę dróg i mostów

Kolejna transza promes, czyli rządowych dotacji, przeznaczonych na naprawę infrastruktury komunalnej, która ucierpiała w wyniku powodzi trafi do samorządów naszego regionu. Tym razem najwięcej pieniędzy otrzymają Krynica, Nowy Sącz i Piwniczna- Zdrój. 2012-03-14 17:36 BOS


MM Conferences

Dyskutowali o przyszłości polskiej gospodarki

O przyszłości polskiej gospodarki oraz szansach i zagrożeniach w kontekście 20 lat doświadczeń wolnego rynku rozmawiali w Warszawie uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie zorganizowane przez spółkę MM Conferences oraz Politechnikę Warszawską było również doskonałą okazją do wręczenia symbolicznych nagród dla podmiotów wyróżniających się w polskiej gospodarce, świecie mediów oraz finansów. 2012-03-13 21:16 MS


POWERPOL

PowerPol 2012

W dniach 7-8 marca w Kazimierz Dolnym zorganizowano VII Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy „PowerPol”. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. 2012-03-13 21:15 MS


Targi Enex 2012 za nami

Branżowe konferencje, międzynarodowi wystawcy, spotkania brokerskie oraz technologiczne nowości z branży – tak wyglądały tegoroczne XV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, które w dniach 6 - 8 marca zorganizowano w Kielcach. 2012-03-13 21:12 MS


Andrzej Czerwiński na posiedzeniu komisji ds energetyki

Andrzej Czerwiński szefem Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki

29 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Energetyki. Piętnastoosobowym gremium w bieżącej kadencji Sejmu ponownie pokieruje poseł Andrzej Czerwiński. – Cieszę się, że po raz kolejny zyskałem zaufanie kolegów i mogę przewodzić obradom podkomisji. Naszą główną misją będzie upodmiotowienie odbiorcy energii oraz budowa nowoczesnego rynku energii w Polsce – mówi parlamentarzysta. 2012-03-13 20:58 MS


Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

7 marca br. marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się chorymi oraz ich opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. 2012-03-13 20:57 sejm.gov.pl


Debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

8 marca 2012 r. wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zorganizowała debatę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Debata dotyczyła między innymi: prawa, zdrowia, polityki społecznej oraz kwestii dotyczących parytetów. Zaproszone panelistki podkreślały szczególną rolę kobiet w społeczeństwie. 2012-03-13 20:53 sejm.gov.pl


9 posiedzenie Sejmu RP zakończone

Minutą ciszy poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczął się ostatni dzień 9 posiedzenia Sejmu RP. – Ich męstwo, patriotyczna postawa i przywiązanie do najwyższych wartości zasługuje na nasz podziw i szacunek - mówiła o bohaterach antykomunistycznego podziemia marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2012-03-09 09:09 MS


Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Krakowie

W Krakowie spotkają się najważniejsi producenci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecznych termicznych oraz projektanci, architekci, inwestorzy publiczni i przemysłowi. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych. 2012-03-08 10:46 wnp.pl


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu