+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

7 marca br. marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się chorymi oraz ich opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. 2012-03-13 20:57 sejm.gov.pl


Debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

8 marca 2012 r. wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zorganizowała debatę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Debata dotyczyła między innymi: prawa, zdrowia, polityki społecznej oraz kwestii dotyczących parytetów. Zaproszone panelistki podkreślały szczególną rolę kobiet w społeczeństwie. 2012-03-13 20:53 sejm.gov.pl


9 posiedzenie Sejmu RP zakończone

Minutą ciszy poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczął się ostatni dzień 9 posiedzenia Sejmu RP. – Ich męstwo, patriotyczna postawa i przywiązanie do najwyższych wartości zasługuje na nasz podziw i szacunek - mówiła o bohaterach antykomunistycznego podziemia marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2012-03-09 09:09 MS


Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Krakowie

W Krakowie spotkają się najważniejsi producenci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecznych termicznych oraz projektanci, architekci, inwestorzy publiczni i przemysłowi. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych. 2012-03-08 10:46 wnp.pl


Uchwała w sprawie Białorusi

Sejm podjął uchwałę ws. sytuacji na Białorusi

W związku z dramatyczną sytuacją społeczno-polityczną na Białorusi Sejm podjął dziś przez aklamację specjalną uchwałę apelującą o solidarność europejską w tej sprawie. Dokument przedstawiony przez Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów wzywa także reżim białoruski do uwolnienia więzionych działaczy opozycyjnych.\r\n\r\n 2012-03-02 16:43 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja przedłuża o dwa lata okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie decydują rodzice. Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1 września 2014 r. i obejmie dzieci urodzone w 2008 r. lub później. Do tego czasu dyrektor placówki będzie miał obowiązek przyjąć dziecko do szkoły, jeśli rodzice tak zadecydują. Ponadto wszystkie 5-latki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2012-03-02 16:38 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustaw: o ostateczności rozrachunku w systemach płatności, zabezpieczeniach finansowych oraz Prawo upadłościowe i naprawcze

Znowelizowane przepisy wprowadzają do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z 6 maja 2009 r. Ich celem jest zabezpieczenie uczestników „systemu” i środków finansowych w zakresie rozliczeń. Dyrektywa doprecyzowuje też kwestie postępowania upadłościowego w przypadku działalności transgranicznej.\r\n\r\n 2012-03-02 16:37 MS


Trzeci dzień 9. posiedzenia Sejmu

Trzeci dzień 9. posiedzenia Sejmu

Trzeciego dnia 9. posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się w ramach pierwszego czytania obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada przejęcie finansowania przedszkoli publicznych przez państwo. Nowelizacja daje także możliwość posyłania do przedszkoli dwulatków. Aktualnie obowiązujące prawo wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci co najmniej 2,5-letnie. Projekt wpłynął do Sejmu 11 sierpnia 2010 r. Zgodnie z wyjątkiem od zasady dyskontynuacji, projekt jako inicjatywa obywatelska, nad którą nie zakończono prac parlamentarnych w poprzedniej w kadencji, został 18 listopada 2011 r. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W jego trakcie posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do dalszych prac. 2012-03-02 16:35 MS


SIedziba Sądeckich Wodociągów

Projekt wodociągów idzie pod lupę

Szereg informacji na temat realizacji unijnego projektu rozbudowy wodociągów w Nowym Sączu oraz w gminach sąsiednich będą musieli przedstawić udziałowcom oraz parlamentarzystom prezesi spółki „Sądeckie Wodociągi”. To efekt spotkania zorganizowanego przez posła Andrzeja Czerwińskiego w dniu 23 lutego 2012 roku. 2012-03-02 16:08 MS


Pierwszy dzień 9 posiedzenia Sejmu

Dzisiaj (wtorek) rozpoczęło się 9 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się na nim między innymi rządowym projektem ustawy wprowadzającym podatek od miedzi i srebra. Będą również debatować nad prezydenckim projektem nakazującym umieszczanie orzełka na koszulkach reprezentacji sportowych. 2012-02-28 16:10 MS


Spółdzielnie mieszkaniowe także przeciwko podwyżkom cen wody

Rady Nadzorcze czterech sądeckich spółdzielni mieszkaniowych wystąpiły z apelem do\r\nprezydent miasta Nowego Sącza o wstrzymanie planowanych podwyżek cen wody. W\r\nprzypadku zlekceważenia ich głosu rozważają skierowanie sprawy zasadności podwyżek\r\nna drogę sądową. 2012-02-24 18:34 MS


29 posiedzenie Komisji ds. UE

Jutro w gmachu Sejmu RP odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji ds. Unii\r\nEuropejskiej. Członkowie gremium wysłuchają informacji Rady Ministrów na temat\r\nplanowanego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1-2 marca. 2012-02-24 00:29 MS


Podwyżka może być mniejsza! Sądeckie Wodociągi przygotują specjalny raport

Dzisiaj (czwartek, 23 lutego) z inicjatywy posła Andrzeja Czerwińskiego odbyło się spotkanie sądeckich parlamentarzystów z udziałowcami spółki „Sądeckie Wodociągi”. Ustalono na nim, że w marcu prezesi spółki przedstawią specjalny raport na temat realizacji unijnego projektu modernizacji i rozbudowy sieci. 2012-02-24 00:27 MS


Trzeci dzień obrad Sejmu

W porannym bloku głosowań posłowie rozpatrzą m.in. wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu noweli ustawy o systemie oświaty - autorstwa PiS - który zakłada przesunięcie wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków na 2050 rok. 2012-02-17 15:42 MS


26 posiedzenie Komisji ds. UE

Jutro (piątek, 16 lutego) o godzinie 11.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Członkowie gremium rozpatrzą między innymi wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego programu statystycznego na lata 2013 – 2017. 2012-02-16 13:05 MS


Trwają obrady Sejmu

Na rozpoczętych dzisiaj trzydniowych obradach Sejm rozpatrzy między innymi obywatelski projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczący tzw. janosikowego. 2012-02-15 12:56 MS


Kolejne posiedzenie Komisji ds. UE

Jutro (środa, 15 lutego) członkowie Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej zajmą się wnioskiem dotyczącym decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017. 2012-02-14 20:32 MS


8 posiedzenie Sejmu RP

Jutro (środa, 15 lutego) rozpocznie się 8 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się między innymi obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (tzw. „Sześciolatki do przedszkola”). Projekt podpisało ponad 347 tysięcy osób zaniepokojonych zmianą obniżenia wieku szkolnego i żądających całkowitego wycofania się z reformy minister Hall. 2012-02-14 20:31 MS


Nowe zasady egzaminowania od 2013 roku

10 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa przesuwa termin wejścia w życie przepisów regulujących nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy z 11 lutego 2012 roku na 19 stycznia 2013 roku. 2012-02-14 20:29 MS


Europejskie Słoneczne Dni

Chroń swoje środowisko oraz swój portfel! – Europejskie Słoneczne Dni po raz drugi w Polsce

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czerwiński objął Patronatem Honorowym kampanię Europejskie Słoneczne Dni. Celem kampanii jest ochrona środowiska i klimatu, poprzez promocję energetyki słonecznej wśród lokalnych społeczności. 2012-02-13 17:40 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu