+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Trwają obrady Sejmu

Sejm rozpoczął dziś trzydniowe posiedzenie. Według wstępnego porządku obrad posłowie mają dziś rozpatrzyć pilny rządowy projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok. Premier Donald Tusk zapowiadał, że rolnicy, którzy mają gospodarstwa powyżej 6 ha płaciliby na każdego ubezpieczonego członka rodziny po 1 zł za każdy hektar. 2012-01-11 15:45 MS


Składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej system opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Zakłada on, że składka za ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. 2012-01-10 13:20 MS


Andrzej Czerwiński w MPEC

15 lat minęło

15 lat swojej działalności świętowała w miniony weekend spółka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Z tej okazji w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się jubileuszowa uroczystość połączona z wręczeniem wyróżnień dla pracowników. 2012-01-10 13:19 MS


Opłatek w Cechu Rzemiosła

Opłatek w Cechu

Przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu już po raz kolejny spotkali się na uroczystym spotkaniu noworocznym. Podczas wspólnego biesiadowania tradycyjnie był czas na podsumowanie minionego roku oraz życzenia noworoczne. 2012-01-10 13:17 MS


10 posiedzenie Komisji do spraw UE

Jutro (czwartek, 5 stycznia) w Nowym Domu Poselskim odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do spraw Unii Europejskiej. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 2012-01-04 13:32 MS


Podwyżka emerytur i rent

71 złotych - tyle wyniesie podwyżka wszystkich emerytur i rent w 2012 roku. Rząd przyjął wczoraj projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach zakładający czasową zmianę sposobu waloryzacji świadczeń z procentowej na kwotową. 2012-01-04 13:30 MS


Rząd przyjął plan pracy na rok 2012.

Harmonogram zawiera terminy prac nad najważniejszymi reformami zapowiedzianymi przez premiera Donalda Tuska podczas sejmowego expose. 2012-01-03 16:18 MS


Pielęgniarki i położne pod ochroną

Od 1 stycznia położne oraz pielęgniarki objęte są ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to - zgodnie z Kodeksem Karnym - że za ich znieważenie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. 2012-01-03 16:17 MS


80 milionów złotych do podziału

Prawie 80 milionów złotych trafi w tym roku do Małopolski na „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Do końca stycznia poznamy natomiast listę inwestycji, które będą realizowane w regionie przy wsparciu tego rządowego programu - mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, poseł Andrzej Czerwiński. 2012-01-03 16:15 MS


Jan Golonka i Andrzej Czerwiński - Podsumowanie roku dla służb mundurowych

Sądeckie: 2011 był dobrym rokiem dla służb ratunkowych

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował miniony rok podczas wczorajszego posiedzenia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym ratownikom. 2011-12-30 17:16 ALF


Wchodzi w życie ustawa okołobudżetowa

Uchwalona przez Sejm w dniu 22 grudnia 2011 r. tzw. ustawa okołobudżetowa wchodzi w życie pojutrze, tj. 1 stycznia 2012 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zawiera przepisy ściśle związane z przyszłorocznym budżetem i planem finansowym państwa na 2012 rok. 2011-12-30 17:13 sejm.gov.pl


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzi w życie w niedzielę, 1 stycznia 2012 roku. Nowelizacja wprowadza roczny okres przejściowy, który umożliwia funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na dotychczasowych zasadach podobnie jak to jest w przypadku innych placówek. 2011-12-30 17:12 sejm.gov.pl


Jedziesz na narty? Sprawdź nowe przepisy

Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, a dla pijanych i odurzonych narkotykami narciarzy przewidziane są grzywny. W Sylwestra wchodzą w życie nowe przepisy dla szusujących na stokach. 2011-12-29 12:16 MS


Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

W minionym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt wdraża między innymi regulacje dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. (tzw. dyrektywa CAFE). 2011-12-29 12:14 MS


Podsumowanie roku w Zespole Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj (czwartek, 29 grudnia) o godzinie 13:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania będzie podsumowanie działalności ratowniczej i prewencyjnej na terenie powiatu nowosądeckiego w roku 2011. 2011-12-29 12:13 MS


Andrzej Czerwiński

Rok wytężonej pracy

O najważniejszych wydarzeniach w polskiej energetyce w roku 2011 oraz o wyzwaniach tego sektora na przyszłe lata rozmawiamy z przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki, posłem Andrzejem Czerwińskim. 2011-12-29 12:10 MS


Większe zasiłki pielęgnacyjne

W pierwszym kwartale przyszłego roku osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie – przewiduje podjęta wczoraj (wtorek, 27 grudnia) przez Radę Ministrów specjalna uchwała. Pomoc będzie przyznawana niezależnie od dochodu. 2011-12-28 11:55 MS


Małopolska w czołówce krajowej

Województwa śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym regiony w Polsce - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Najmniej atrakcyjnym regionem dla działalności inwestycyjnej jest Podlasie oraz Lubelszczyzna. 2011-12-28 11:28 MS


Nowa ustawa poprawi los zwierząt

Zakaz sprzedaży zwierząt domowych na placach targowych i targowiskach, zakaz przycinania im ogonów i uszów w celach estetycznych oraz wyższe kary za znęcanie się – to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, które wejdą w życie już 1 stycznia 2012 roku. 2011-12-28 11:27 MS


Spotkanie opłatkowe w Sekmie

Spotkanie opłatkowe w Sejmie

W czwartek 22 grudnia w hallu głównym Sejmu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy” przez akademicki chór Uniwersytetu Warszawskiego. 2011-12-23 22:57 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu