+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Kombajn

7. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

W 2007 roku wydatki budżetowe związane z rolnictwem wyniosły 31 mld zł. 6 lat później było to już 53 mld zł. W tym samym czasie dopłaty dla rolników wzrosły z 7 mld zł (2007 rok) do 14 mld zł (rok 2014), a wartość eksportu produktów rolno-spożywczych uległa podwojeniu (10 mld euro w 2007 roku; 21 mld euro w 2014 roku). 2015-10-07 18:47 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - Młodzi

6. WSPACIE DLA MŁODYCH. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Przez ostatnie 8 lat konsekwentnie zwiększaliśmy wydatki na edukację oraz szkolnictwo wyższe. W 2007 roku wydatki z budżetu państwa na edukację wyniosły 31 mld złotych. Na rok 2015 zaplanowano na ten cel 44 mld zł. Na szkolnictwo wyższe przeznaczono w 2007 roku niespełna 11 mld złotych. W 2015 roku było to już 16 mld zł. 2015-10-07 18:41 ms


Linia energetyczna

5. ROZWÓJ ENERGETYKI I OZE. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

W 2011 roku przyjęliśmy ustawę o efektywności energetycznej. Wprowadziliśmy system tzw. białych certyfikatów jako mechanizm rynkowy prowadzący do zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Kompleksowo zajęliśmy się kwestią termomodernizacji budynków. W latach 2008 - 2014 zostało udzielone wsparcie na realizację przedsięwzięć w budynkach, w których znajduje się około 800 tys. mieszkań. W okresie tym zrealizowano projekty o wartości ponad 7 mld zł. 2015-10-06 08:04 ms


Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa

Rząd stworzył podstawę Nowej Kompanii Węglowej

Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia. To pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych koncernów paliwowo-energetycznych. Analizę projektu rozpocznie także PGNiG Termika, spółka z grupy kapitałowej PGNiG. 2015-09-30 16:10 msp


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - infrastruktura

4. ROZWÓJ POLSKI. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Każda polska miejscowość miała swoje tempo przeobrażeń. Wszystkie zmiany sprowadzały się jednak do wspólnego mianownika: unowocześnienia podstawowej infrastruktury - tej, która decyduje o jakości codziennego życia Polek i Polaków. 2015-09-29 19:03 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - wsparcie seniorów

3. WSPARCIE DLA SENIORÓW . ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Wprowadziliśmy korzystniejsze zasady waloryzacji rent i emerytur. Daliśmy dodatkowe wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby starsze. Uruchomiliśmy tak zwany pakiet kolejkowy i onkologiczny. Pacjenci onkologiczni są teraz leczeni szybciej i bez limitów, a diagnozę otrzymują najpóźniej w ciągu 9 tygodni. Zwiększyliśmy liczbę badań, które może zlecić lekarz rodzinny. W latach 2007 - 2015 unowocześniliśmy i doposażyliśmy 282 zakłady opieki zdrowotnej w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupiliśmy 322 ambulanse ratownicze. 2015-09-28 20:37 ms


8 lat rządów Platformy Obywatelskiej - wsparcie przedsiębiorców

2. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Tylko w latach 2011 - 2014 przyjęliśmy łącznie przeszło 300 zmian w ponad 100 ustawach, które redukują obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców i zwiększają wolność gospodarczą. Wprowadziliśmy zasadę, że przedsiębiorcy i inni obywatele mogą w urzędach składać oświadczenia zamiast zaświadczeń, a także kopie dokumentów zamiast oryginałów. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom zawieszenie prowadzonej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy, bez konieczności składania w tym okresie deklaracji podatkowych. 2015-09-27 21:24 ms


Szczęśliwa rodzina

1. WSPARCIE DLA RODZIN. ANDRZEJ CZERWIŃSKI - SPRAWOZDANIE Z 8 LAT PRACY W PARLAMENCIE

Wprowadziliśmy jeden z najdłuższych w Europie, roczny urlop dla rodziców. Od 2013 roku rodzice mogą korzystać z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (w sumie 52 tygodnie). Jedynie pierwsze 14 tygodni jest zarezerwowane dla matki, w pozostałej części rodzice mogą się wymieniać. W 2015 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 318,5 tysiąca osób. Od 2010 roku obowiązuje też urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. W całym 2014 roku skorzystało z niego 129 tysięcy ojców. 2015-09-26 07:45 ms


Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa z roboczą wizytą na terminalu LNG

Minister Skarbu Państwa z roboczą wizytą na terminalu LNG

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa, odwiedził plac budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Z przedstawicielami spółki Polskie LNG oraz włoskiego wykonawcy Saipem rozmawiał o pozostałych do zakończenia budowy pracach oraz szczegółowych warunkach określonych w podpisanym wczoraj aneksie do umowy na budowę tej instalacji. 2015-09-10 15:41 msp


Maria Wasiak, minister Infrastruktury i Rozwoju

Wasiak: Sądeczanka jest w rządowym programie. Szykujemy plan jej modernizacji

Droga Brzesko - Nowy Sącz ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, dlatego wpisaliśmy ją do programu. Teraz musimy zacząć od rzeczy podstawowej czyli zrobienia studium wykonalności. Mamy stare projekty usprawnień na tej drodze, które kiedyś zostały zrobione. Chcemy je teraz odkurzyć, sprawdzić czy one są aktualne, tak żeby przygotować całościowy plan modernizacji tej drogi - powiedziała dzisiaj (środa, 9 września) w Nowym Sączu minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak. 2015-09-09 17:47 ms


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu