+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

7 marca br. marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się chorymi oraz ich opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. 2012-03-13 20:57 sejm.gov.pl


Debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

8 marca 2012 r. wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zorganizowała debatę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Debata dotyczyła między innymi: prawa, zdrowia, polityki społecznej oraz kwestii dotyczących parytetów. Zaproszone panelistki podkreślały szczególną rolę kobiet w społeczeństwie. 2012-03-13 20:53 sejm.gov.pl


Uchwała w sprawie Białorusi

Sejm podjął uchwałę ws. sytuacji na Białorusi

W związku z dramatyczną sytuacją społeczno-polityczną na Białorusi Sejm podjął dziś przez aklamację specjalną uchwałę apelującą o solidarność europejską w tej sprawie. Dokument przedstawiony przez Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów wzywa także reżim białoruski do uwolnienia więzionych działaczy opozycyjnych.\r\n\r\n 2012-03-02 16:43 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja przedłuża o dwa lata okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie decydują rodzice. Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1 września 2014 r. i obejmie dzieci urodzone w 2008 r. lub później. Do tego czasu dyrektor placówki będzie miał obowiązek przyjąć dziecko do szkoły, jeśli rodzice tak zadecydują. Ponadto wszystkie 5-latki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2012-03-02 16:38 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustaw: o ostateczności rozrachunku w systemach płatności, zabezpieczeniach finansowych oraz Prawo upadłościowe i naprawcze

Znowelizowane przepisy wprowadzają do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z 6 maja 2009 r. Ich celem jest zabezpieczenie uczestników „systemu” i środków finansowych w zakresie rozliczeń. Dyrektywa doprecyzowuje też kwestie postępowania upadłościowego w przypadku działalności transgranicznej.\r\n\r\n 2012-03-02 16:37 MS


SIedziba Sądeckich Wodociągów

Projekt wodociągów idzie pod lupę

Szereg informacji na temat realizacji unijnego projektu rozbudowy wodociągów w Nowym Sączu oraz w gminach sąsiednich będą musieli przedstawić udziałowcom oraz parlamentarzystom prezesi spółki „Sądeckie Wodociągi”. To efekt spotkania zorganizowanego przez posła Andrzeja Czerwińskiego w dniu 23 lutego 2012 roku. 2012-03-02 16:08 MS


Spółdzielnie mieszkaniowe także przeciwko podwyżkom cen wody

Rady Nadzorcze czterech sądeckich spółdzielni mieszkaniowych wystąpiły z apelem do\r\nprezydent miasta Nowego Sącza o wstrzymanie planowanych podwyżek cen wody. W\r\nprzypadku zlekceważenia ich głosu rozważają skierowanie sprawy zasadności podwyżek\r\nna drogę sądową. 2012-02-24 18:34 MS


Podwyżka może być mniejsza! Sądeckie Wodociągi przygotują specjalny raport

Dzisiaj (czwartek, 23 lutego) z inicjatywy posła Andrzeja Czerwińskiego odbyło się spotkanie sądeckich parlamentarzystów z udziałowcami spółki „Sądeckie Wodociągi”. Ustalono na nim, że w marcu prezesi spółki przedstawią specjalny raport na temat realizacji unijnego projektu modernizacji i rozbudowy sieci. 2012-02-24 00:27 MS


Nowe zasady egzaminowania od 2013 roku

10 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa przesuwa termin wejścia w życie przepisów regulujących nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy z 11 lutego 2012 roku na 19 stycznia 2013 roku. 2012-02-14 20:29 MS


Konkurs SGL Local Press 2011

Konkurs SGL Local Press 2011 pod patronatem Marszałek Sejmu rozstrzygnięty

Znamy już wyniki konkursu SGL Local Press 2011 pod patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Podczas uroczystej gali w gmachu na Wiejskiej tytuł Gazety Lokalnej Roku otrzymał Tygodnik Pałuki. W ośmiu kategoriach konkursowych zwyciężyli autorzy z Kurka Mazurskiego, Życia Pleszewa, Tygodnika Podhalańskiego, Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie, Gazety Jarocińskiej, Sztafety, tygodnika Co tydzień Jaworzno. Nagrodzono też wydawców stron Tygodniksiedlecki.com i Gonieclokalny.pl. 2012-02-06 18:14 sejm.gov.pl


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu