+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

W minionym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt wdraża między innymi regulacje dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. (tzw. dyrektywa CAFE). 2011-12-29 12:14 MS


Podsumowanie roku w Zespole Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj (czwartek, 29 grudnia) o godzinie 13:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania będzie podsumowanie działalności ratowniczej i prewencyjnej na terenie powiatu nowosądeckiego w roku 2011. 2011-12-29 12:13 MS


Andrzej Czerwiński

Rok wytężonej pracy

O najważniejszych wydarzeniach w polskiej energetyce w roku 2011 oraz o wyzwaniach tego sektora na przyszłe lata rozmawiamy z przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki, posłem Andrzejem Czerwińskim. 2011-12-29 12:10 MS


Większe zasiłki pielęgnacyjne

W pierwszym kwartale przyszłego roku osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie – przewiduje podjęta wczoraj (wtorek, 27 grudnia) przez Radę Ministrów specjalna uchwała. Pomoc będzie przyznawana niezależnie od dochodu. 2011-12-28 11:55 MS


Małopolska w czołówce krajowej

Województwa śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym regiony w Polsce - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Najmniej atrakcyjnym regionem dla działalności inwestycyjnej jest Podlasie oraz Lubelszczyzna. 2011-12-28 11:28 MS


Nowa ustawa poprawi los zwierząt

Zakaz sprzedaży zwierząt domowych na placach targowych i targowiskach, zakaz przycinania im ogonów i uszów w celach estetycznych oraz wyższe kary za znęcanie się – to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, które wejdą w życie już 1 stycznia 2012 roku. 2011-12-28 11:27 MS


Spotkanie opłatkowe w Sekmie

Spotkanie opłatkowe w Sejmie

W czwartek 22 grudnia w hallu głównym Sejmu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy” przez akademicki chór Uniwersytetu Warszawskiego. 2011-12-23 22:57 MS


Spotkanie opłatkowe w Łososinie

Jutro (piątek, 23 grudnia) w Łososinie Dolnej odbędzie się 13 sesja Rady Gminy połączona ze spotkanie opłatkowym. W spotkaniu z wójtem Stanisławem Golonką, radnymi i sołtysami z gminy udział wezmą parlamentarzyści, w tym poseł Andrzej Czerwiński, a także radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wybrani przez mieszkańców ziemi sądeckiej w ostatnich wyborach samorządowych. 2011-12-22 16:06 MS


Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla

W pierwszym dniu 4 posiedzenia Sejmu, posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla. Propozycję podjęcia uchwały w tej sprawie marszałek Sejmu Ewa Kopacz przedstawiła Prezydium Sejmu 20 grudnia. Posłowie w uchwale podkreślili, że śmierć Václava Havla jest wielką stratą nie tylko dla narodu czeskiego, ale dla całego świata. 2011-12-22 11:54 MS


Rząd chce uszczelnić „szarą strefę”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według projektu zakazane będzie zatrudnianie obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce. Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, będą podlegać sankcjom karnym i administracyjnym. 2011-12-21 16:55 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu