+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Spotkanie opłatkowe w Łososinie

Jutro (piątek, 23 grudnia) w Łososinie Dolnej odbędzie się 13 sesja Rady Gminy połączona ze spotkanie opłatkowym. W spotkaniu z wójtem Stanisławem Golonką, radnymi i sołtysami z gminy udział wezmą parlamentarzyści, w tym poseł Andrzej Czerwiński, a także radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wybrani przez mieszkańców ziemi sądeckiej w ostatnich wyborach samorządowych. 2011-12-22 16:06 MS


Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla

W pierwszym dniu 4 posiedzenia Sejmu, posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla. Propozycję podjęcia uchwały w tej sprawie marszałek Sejmu Ewa Kopacz przedstawiła Prezydium Sejmu 20 grudnia. Posłowie w uchwale podkreślili, że śmierć Václava Havla jest wielką stratą nie tylko dla narodu czeskiego, ale dla całego świata. 2011-12-22 11:54 MS


Rząd chce uszczelnić „szarą strefę”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według projektu zakazane będzie zatrudnianie obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce. Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, będą podlegać sankcjom karnym i administracyjnym. 2011-12-21 16:55 MS


Andrzej Czerwiński odznaczony przez PSD

W piątek 17 grudnia, w restauracji „Panorama” w Nowym Sączu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W uroczystości udział wzięło siedemdziesięciu członków stowarzyszenia mieszkających na terenie miasta oraz zaproszeni goście. Obecny na spotkaniu opłatkowym poseł Andrzej Czerwiński został odznaczony medalem „XXX-Lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” 2011-12-21 13:49 MS


Marszałek Sowa, posłowie Cycoń i Czerwiński w Krynicy

Pijania w Krynicy zyska nowy blask

30 milionów złotych - tyle będzie kosztować modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy - Zdroju. Wczoraj podpisano uroczystą umowę w tej sprawie. 10 milionów złotych zostanie przekazane ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 20 milionów dołoży Skarb Państwa. 2011-12-19 07:48 MS


Remont pijalni w Krynicy coraz bliżej

Jutro (sobota, 17 grudnia) w Krynicy – Zdroju odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy – Zdroju”. Inwestycja wspierana jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2011-12-16 16:03 MS


Donald TUsk Debata o Unii Europejskiej w Sejmie

Gorąca debata w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość w opozycji do rządu, pozostałe ugrupowania w opozycji do PiS-u – tak w skrócie wyglądała wczorajsza sejmowa debata o przyszłości Unii Europejskiej. U schyłku polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej prezes Rady Ministrów Donald Tusk przedstawił posłom informację o przyszłości Wspólnoty. 2011-12-16 15:42 MS


Radosław Sikorski

Debata o przyszłości UE

W Warszawie trwają obrady Sejmu. Premier Donald Tusk przedstawia informację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Następnie nad informacją odbędzie się debata. Na ten punkt obrad przewidziano w sumie 10 godzin. Tuż po informacji szefa rządu będzie rozpatrywany wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSZ. 2011-12-15 13:30 MS


Barosso i Buzek gratulują Tuskowi polskiej prezydencji

Tusk podsumowuje prezydencję

- Musimy zacząć poważną rozmowę na temat większej sprawności politycznej Europy - oświadczył szef polskiego rządu w Parlamencie Europejskim, podsumowując polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Premier zaznaczył jednocześnie, że dzisiaj Europa stoi przed dużym wyzwaniem, od którego będzie zależeć jej przyszłość. 2011-12-14 15:33 MS


Złożyli hołd ofiarom stanu wojennego

Wczoraj wieczorem pod pomnikiem „Solidarności” przy moście 700 – lecia Nowego Sącza zorganizowano uroczystości upamiętniające 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Symboliczne wiązanki kwiatów ku pamięci zabitych oraz internowanych w tamtym okresie złożyli najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych miasta, byli i obecni działacze NSZZ „Solidarność” oraz delegacje sądeckich biur parlamentarnych. 2011-12-14 12:33 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu