+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Bezpłatna pomoc prawna bardziej dostępna

Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. 2015-04-14 06:23 MS


Skuteczniejsza ochrona świadków i ofiar przestępstw – wchodzą w życie nowe przepisy

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka. 2015-04-08 19:03 MS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

90. posiedzenie Sejmu

Debata nad pięcioma projektami ustaw dotyczącymi leczenia niepłodności oraz zmiany w przepisach zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie podczas 90. posiedzenia Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad rządowym projektem dotyczącym postępowania z elektrośmieciami, umożliwiającym konsumentom np. bezpłatne oddawanie do dużych sklepów zużytego drobnego sprzętu AGD bez konieczności kupowania nowych produktów. W głosowaniach jest zaplanowany m.in. wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciela Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury. 2015-04-08 19:01 MS


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015-04-02 10:45 MS


1000 zł „rodzicielskiego” dla bezrobotnych, studentów, rolników

1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci i rolnicy. Osoby te dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Pomoc ma być niezależna od dochodu w rodzinie. 2015-04-02 10:00 MS


Ewa Kopacz 50% obietnic z expoze zrealizowane w 6 miesięcy

Premier Ewa Kopacz: Zrealizowałam ponad 50% obietnic z expose

Szefowa rządu podsumowała zapowiedzi, które udało się zrealizować po 6 miesiącach działania. „Filozofią mojego rządu, jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu” – zaznaczyła premier. 2015-04-02 09:57 MS


Nowe regulacje w systemie oświaty

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, upoważnienia do wydania rozporządzeń określających ogólne warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny zawierać szczegółowe wytyczne. W związku z tym zagadnienia dotyczące m.in. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zostały doprecyzowane na poziomie ustawowym. 2015-03-31 21:43 MS


Szybki PIT

Nie czekaj do ostatniej chwili! Masz tylko miesiąc na rozliczenie PIT

30 dni – tyle zostało na złożenie zeznania podatkowego. Wyślij PIT online już dziś! Podpowiadamy, jak zrobić to szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. 2015-03-31 21:38 MS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

Zakończyło się 89. posiedzenie Sejmu

Objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 wsparciem finansowym to tylko jedna z decyzji, które podjęli posłowie w ostatnim dniu 89. posiedzenia Sejmu. Izba uchwaliła również m.in. tzw. ustawę krajobrazową oraz upoważniła prezydenta do ratyfikowania umowy o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Ponadto posłowie zakończyli parlamentarne prace nad ustawą wprowadzającą surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców. Sejm ustalił też ostateczne brzmienie przepisów wprowadzających odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości otrzymywanego majątku. 2015-03-24 06:18 MS


Premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej w Brukseli

Szczyt UE: sankcje wobec Rosji utrzymane, unia energetyczna przyjęta

„Unia Europejska zdała sprawdzian jakim było zachowanie solidarności w sprawie utrzymania sankcji wobec Rosji” – powiedziała premier Ewa Kopacz po spotkaniu przywódców państw Unii Europejskiej w Brukseli. 2015-03-24 06:13 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu