+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Wystartował Bałtycki Blok Przestrzeni Powietrznej

W ubiegłym tygodniu Sejm wyraził poprzez stosowną ustawę zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Umowa realizuje koncepcję stworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (tzw. SES). 2013-09-16 22:40 MS


Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2013 r.

Według wstępnych danych GUS, po 7 miesiącach 2013 r. eksport towarów osiągnął wartość prawie 87 mld euro i był wyższy o 6,2 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import obniżył się o 1,7 proc., do ok. 87,5 mld euro. W rezultacie deficyt obrotów towarowych zmniejszył się do blisko 650 mln euro, wobec ok. 7,2 mld euro w analogicznym okresie 2012 r. 2013-09-16 22:38 MS


Kto zasiada w Sejmie?

Sejm RP liczy 460 posłów - to wiedzą niemal wszyscy. Dzisiaj postanowiliśmy przyjrzeć mu się jednak nieco dokładniej. Ile kobiet zasiada w ławach sejmowych? Która partia ma ich najwięcej w swoich szeregach? Ile lat ma najstarszy poseł a ile najmłodszy? Do jakich klubów parlamentarnych należą? Właśnie o tym piszemy poniżej. 2013-09-16 22:37 JB


Nie ma co tupać nogami czy napinać muskuły

Czemu przestanie siedzieć kolo Jarosława Gowina i kto wysadzi z siodła prezydenta Ryszarda Nowaka? Z posłem Platformy Obywatelskiej, Andrzejem Czerwińskim rozmawia Wojciech Chmura. 2013-09-16 22:36 MS


„Mały trójpak”: korzystne rozwiązania dla Polaków weszły w życie

Zgodnie z nowymi przepisami, które zostały wprowadzone w tak zwanym „małym trójpaku” klienci firm energetycznych stają obecnie na uprzywilejowanej pozycji w sytuacjach spornych z dostawcami prądu. Jeżeli firmy nie rozpatrzą ich reklamacji w ciągu 14 dni oznacza to tyle, że to oni mają rację. 2013-09-12 20:21 MS


W Sejmie o dialogu ze związkowcami i zmianach w prawie wodnym

Trwa 48 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zapoznają się dzisiaj (czwartek, 12 września) z informacją w sprawie nawiązania dialogu między rządem a organizacjami związkowymi oraz realizacją postulatów przedstawionych przez szefów central związkowych. 2013-09-12 20:20 MS


Powstanie komisja nadzwyczajna do spraw energetyki

\tW dniu dzisiejszym (wtorek, 11 września) rozpoczyna się 48 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się między innymi powołanie komisji nadzwyczajnej ds. energetyki, która miałaby nadzorować zagraniczną politykę energetyczną państwa, a także kwestie związane z energią atomową i jej wykorzystaniem w celach społeczno - gospodarczych. 2013-09-12 10:17 JB


Korzystne zmiany w ustawie refundacyjnej

Rząd zaproponował rozwiązania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów i zapewnić skuteczniejsze monitorowanie tej dostępności, a także ograniczyć możliwość wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku w naszym kraju lub ograniczonej dostępności. 2013-09-12 10:10 MS


Premier Donald Tusk na targach górniczych w Katowicach

Premier: będziemy dalej stawiać na węgiel

- Polska będzie dalej stawiać na węgiel i inwestować w przemysł wydobywczy węgla - powiedział premier Donald Tusk na targach górniczych w Katowicach. Dodał, że Polska będzie inwestować w ograniczenie emisji CO2, a nie ograniczenie użycia węgla. 2013-09-11 05:58 MS


Pożyczki zamiast dotacji? Nowe propozycje resortu pracy w walce z bezrobociem

Ministerstwo Pracy rozważa likwidację dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zastąpienie ich systemem zwrotnych pożyczek. Źródłem finansowania tego typu pomocy miałby zostać Fundusz Pracy. 2013-09-11 05:56 JB


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu