+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Jakie obligo giełdowe dla gazu?

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła wczoraj (czwartek, 11 lipca) poprawkę do tak zwanego „małego trójpaku energetycznego” zmniejszając docelowy poziom gazowego obliga giełdowego do poziomu 55 procent. 2013-07-13 06:57 MS


Nowelizacja budżetu po wakacjach?

Prawdopodobnie pod koniec sierpnia Sejm zajmie się nowelizacją budżetu na rok 2013. - Obecnie trwają prace nad redukcją limitów w resortach, a następnie przez 10-12 dni pracować będzie nad nim ministerstwo finansów - informuje wicepremier Janusz Piechociński. 2013-07-13 06:41 MS


3,8 mln zł na remonty remiz strażackich w Małopolsce

137 gmin z całej Małopolski – wszystkie, których wnioski ostatecznie wpłynęły na konkurs "Małopolskie Remizy 2013" - dostanie w tym roku pieniądze na remonty remiz strażackich. Łączna kwota jaką zarzad województwa przeznaczył na ten cel to 3,8 mln zł. 2013-07-13 06:39 MS


Działalność gospodarcza na okres próbny?

Jutro (piątek, 12 lipca) posłowie zajmą się projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy zwolnienia przedsiębiorcy w okresie próby podjęcia działalności gospodarczej od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 2013-07-13 06:38 MS


Rząd o reformie urzędów pracy

Zwiększenie efektywności urzędów pracy będzie głównym tematem dzisiejszego (wtorek, 9 lipca) posiedzenia Rady Ministrów, która planuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2013-07-09 21:40 MS


Budynek Sądu Najwyższego

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające zatrudnianie asystentów sędziów

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów. Będą oni zwolnieni z obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo zdania egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa. W ciągu dwóch pierwszych lat pracy asystent sędziego będzie musiał odbyć 12-miesięczny staż asystencki, organizowany przez prezesów sądów apelacyjnych. Ze stażu zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały jeden z zawodowych egzaminów prawniczych. 2013-07-09 21:30 MS


Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy

Marszałek Sejmu: Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy. Wykorzystajmy tę szansę najlepiej jak potrafimy

W Krakowie rozpoczęło się posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. Posiedzenie jest poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Obradom przewodniczy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2013-07-08 07:05 MS


Wiceminister Trojanowska o energii jądrowej w XXI wieku

- Energia jądrowa jest dla wielu krajów szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie wpływu gwałtownych wahań cen paliw kopalnych oraz łagodzenie efektów zmian klimatycznych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska podczas Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej „Energia jądrowa w XXI wieku”. Spotkanie odbyło się 27-29 czerwca 2013 r. w Sankt Petersburgu. 2013-07-08 07:01 MS


Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

- Oba państwa będą działać na rzecz większej i zrównoważonej wymiany handlowej – powiedział premier Tusk po spotkaniu z premier Tajlandii Yingluck Shinawatrą. Premier Tusk zwrócił uwagę, że zarówno Tajlandia jak i Polska są symbolami stabilności w swoich regionach. Tajlandia jest jednym z największych partnerów handlowych Polski w Azji Płd.-Wsch.\r\n\r\n 2013-07-08 06:58 MS


Sądeccy członkowie PO będą mieć wpływ na wybór lidera partii

Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zostanie kandydat wybrany przez wszystkich członków ugrupowania – to jedna z najważniejszych decyzji Konwencji Krajowej PO. Oznacza to, że bezpośredni wpływ na to, kto zostanie nowym liderem partii będą mieć także sądeccy członkowie PO. 2013-07-03 20:01 ALF


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu