+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Nowelizacja budżetu po wakacjach?

Prawdopodobnie pod koniec sierpnia Sejm zajmie się nowelizacją budżetu na rok 2013. - Obecnie trwają prace nad redukcją limitów w resortach, a następnie przez 10-12 dni pracować będzie nad nim ministerstwo finansów - informuje wicepremier Janusz Piechociński. 2013-07-13 06:41 MS


3,8 mln zł na remonty remiz strażackich w Małopolsce

137 gmin z całej Małopolski – wszystkie, których wnioski ostatecznie wpłynęły na konkurs "Małopolskie Remizy 2013" - dostanie w tym roku pieniądze na remonty remiz strażackich. Łączna kwota jaką zarzad województwa przeznaczył na ten cel to 3,8 mln zł. 2013-07-13 06:39 MS


Działalność gospodarcza na okres próbny?

Jutro (piątek, 12 lipca) posłowie zajmą się projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy zwolnienia przedsiębiorcy w okresie próby podjęcia działalności gospodarczej od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 2013-07-13 06:38 MS


Rząd o reformie urzędów pracy

Zwiększenie efektywności urzędów pracy będzie głównym tematem dzisiejszego (wtorek, 9 lipca) posiedzenia Rady Ministrów, która planuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2013-07-09 21:40 MS


Budynek Sądu Najwyższego

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające zatrudnianie asystentów sędziów

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów. Będą oni zwolnieni z obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo zdania egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa. W ciągu dwóch pierwszych lat pracy asystent sędziego będzie musiał odbyć 12-miesięczny staż asystencki, organizowany przez prezesów sądów apelacyjnych. Ze stażu zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały jeden z zawodowych egzaminów prawniczych. 2013-07-09 21:30 MS


Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy

Marszałek Sejmu: Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy. Wykorzystajmy tę szansę najlepiej jak potrafimy

W Krakowie rozpoczęło się posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. Posiedzenie jest poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Obradom przewodniczy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2013-07-08 07:05 MS


Wiceminister Trojanowska o energii jądrowej w XXI wieku

- Energia jądrowa jest dla wielu krajów szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie wpływu gwałtownych wahań cen paliw kopalnych oraz łagodzenie efektów zmian klimatycznych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska podczas Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej „Energia jądrowa w XXI wieku”. Spotkanie odbyło się 27-29 czerwca 2013 r. w Sankt Petersburgu. 2013-07-08 07:01 MS


Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

- Oba państwa będą działać na rzecz większej i zrównoważonej wymiany handlowej – powiedział premier Tusk po spotkaniu z premier Tajlandii Yingluck Shinawatrą. Premier Tusk zwrócił uwagę, że zarówno Tajlandia jak i Polska są symbolami stabilności w swoich regionach. Tajlandia jest jednym z największych partnerów handlowych Polski w Azji Płd.-Wsch.\r\n\r\n 2013-07-08 06:58 MS


Sądeccy członkowie PO będą mieć wpływ na wybór lidera partii

Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zostanie kandydat wybrany przez wszystkich członków ugrupowania – to jedna z najważniejszych decyzji Konwencji Krajowej PO. Oznacza to, że bezpośredni wpływ na to, kto zostanie nowym liderem partii będą mieć także sądeccy członkowie PO. 2013-07-03 20:01 ALF


Rząd o OFE i odwróconym podatku VAT

Dzisiaj (wtorek, 2 lipca) Rada Ministrów zajmie się raportem dotyczącym przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych, który w minionym tygodniu przedstawili szefowie resortów pracy i finansów. Ponadto zaopiniuje zmiany w prawie podatkowym, dzięki którym na większość wyrobów stalowych zostanie wprowadzony odwrócony VAT. 2013-07-03 19:58 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu