+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

6 mln euro na wspieranie demokracji w otoczeniu UE

Wiadomosci  MS 2012-11-13 07:59

Europejska zdecydowała się przeznaczyć 6 mln euro na start Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. To polska inicjatywa, zatwierdzona w czasie naszej prezydencji w Radzie UE.

Głównym zadaniem Funduszu będzie wspieranie procesów demokratycznych w krajach autorytarnych oraz w przechodzących transformację ustrojową. Jego działania adresowane będą m.in. do liderów środowisk prodemokratycznych, niezależnych mediów oraz organizacji obywatelskich działających na rzecz pluralizmu politycznego oraz przemian demokratycznych.

Fundusz będzie finansowany ze składek państw członkowskich oraz budżetu UE. Posiadać będzie ograniczone struktury zarządzania oraz procedury pozwalające szybko reagować na potrzeby rodzących się demokracji.

Ideę powołania Funduszu przedstawił w styczniu 2011 roku Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w reakcji na wydarzenia na Białorusi i rozpoczynającej się Arabskiej Wiosny.

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu