+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Andrzej Czerwiński na Forum III Wieku

Mój region  ms 2015-09-09 16:44

O polityce senioralnej rządu oraz problemach uczestnictwa osób starszych w życiu publicznym rozmawiali uczestnicy debaty „Partycypacja osób starszych” zorganizowanej w Nowym Sączu w powiązaniu z Forum Ekonomicznym w Krynicy.

- Rząd poważnie traktuje problemy emerytów i rencistów. Prowadzona przez nas polityka senioralna zmierza ku temu, by polscy emeryci co roku zbliżali się w stronę podobnego komfortu życia, jaki mają ich koledzy z krajów Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa.

- Ja również podejmuję zadania, jakie są w kompetencji Ministra Skarbu Państwa, by wspierać udział osób starszych w życiu publicznym. Spółki pod nadzorem Skarbu Państwa dostały już zalecenie, dobre praktyki, które nakazują im traktowanie na równi pracowników, bez względu między innymi na wiek. To zalecenie jest przez nie poważnie traktowane. Ważne, że spółki Skarbu Państwa są wyznacznikiem standardów na rynku i wskazują rynkowi kierunki rozwoju, również w wymiarze społecznym – powiedział Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa.

Wkładem Ministerstwa Skarbu Państwa w realizowanie polityki senioralnej są także przekazywane do budżetu państwa pieniądze z dywidend i prywatyzacji, które służą m.in. finansowaniu polityki społecznej państwa.

W debacie z Andrzejem Czerwińskim wzięli udział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, dr Elżbieta Ostrowska z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Krystyna Lewkowicz Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów III wieku.

Tagi: forum iii wieku krynica zdrój

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu