+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Debatowali jak poskromić smoga?

Wiadomosci  ms 2017-01-31 18:20

W poniedziałek, 30 stycznia z inicjatywy Sądeckiego Alarmu Smogowego zorganizowano w Nowym Sączu debatę pn. „Jak poskromić smoga? W spotkaniu uczestniczyli lokalni parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci z zakresu ochrony środowiska oraz działacze organizacji proekologicznych.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat przyjętej ostatnio przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały antysmogowej, która już od lipca 2017 roku wprowadza na terenie Małopolski zakaz stosowania do celów grzewczych mułów i flotów węglowych oraz uruchamia proces wymiany starych kotłów grzewczych na nowe, o znacznie wyższej efektywności energetycznej. Jak podkreślał członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, przyjęcie uchwały to pierwszy, ale bardzo ważny krok do osiągnięcia głównego celu, którym jest wolne od zanieczyszczeń powietrze. - Program, który uruchamiamy skierowany jest po pierwsze na dofinansowanie związane z wymianą pieców, a po drugie na edukację i budowanie świadomości na temat istniejącego problemu ze smogiem - wyjaśniał radny Sejmiku.

Prowadzący debatę wytknęli jednak małopolskiej uchwale antysmogowej sporo niedociągnięć. Główne dotyczyło finansów. Na wymianę pieców zagwarantowano ok. 400 mln zł. Wiadomo jednak, że w Małopolsce do wymiany nadaje się ponad 400 tys. takich urządzeń. Całkowity koszt wymiany szacowany jest zatem na ok. 4 mld zł (!). Leszek Zegzda podkreślił, że w tej kwestii niezbędna będzie również pomoc państwa, rządu i właśnie na tory skierowała się dalsza część dyskusji.

Poseł Andrzej Czerwiński poproszony o podsumowanie 8 lat pracy koalicji PO-PSL na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce przypomniał zebranym o wprowadzonych w latach 2007-2015 szeregu ustaw w tym zakresie m. in. ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, białych certyfikatach czy biokomponentach. Wspomniał także o programach KAWKA i RYŚ realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które cieszyły się sporą popularnością i przyniosły oczekiwane efekty. Parlamentarzysta podkreślił, że obecnie programy te zostały wstrzymane, a rząd Prawa i Sprawiedliwości dopiero teraz tworzy swoją politykę na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W nawiązaniu do wypowiedzi posła Andrzeja Czerwińskiego poseł Jan Duda podkreślił, że problem smogu, to głównie problem wysokich cen paliw, którymi ludzie muszą ogrzewać swoje domy i na tej kwestii będą skupiać się działania rządu. Dodał również, że pewne kroki w celu polepszenia jakości powietrza czynią już samorządy, jak choćby Nowy Sącz i okoliczne gminny, które zawarły w ubiegłym roku porozumienie odnośnie stosowania tzw. „błękitnego węgla”.

Z sali padły jednak zarzuty o bardzo częstym procederze spalania w piecach śmieci, a nie węgla. Ewa Gondek - kierownik Działu Monitoringu Środowiska w delegaturze WIOŚ w Nowym Sączu potwierdziła te przypuszczenia. - Niestety, nadal nie wszyscy są świadomi, czym jest tzw. odpad, gazeta, PET - przekonywała. Przypomniała, że każdy kto ma podejrzenia iż sąsiad pali śmieci może i powinien zgłosić to straży gminnej bądź policji. Inspektorka zaznaczyła również, że w ciągu ostatnich lat jakość powietrza w Nowym Sączu i okolicy uległa poprawie. - W 2011 roku mieliśmy 130 dni z przekroczeniami norm. W 2016 roku było to już siedemdziesiąt kilka dni. Nie jest dobrze, ale nie jest znowu aż tak źle - mówiła Ewa Gondek.

Niemal wszyscy prelegenci podczas debaty zaznaczyli, że bardzo ważnym czynnikiem, który pozwoli na skuteczną walkę ze smogiem jest odpowiednia edukacja obywateli, choćby w zakresie umiejętnego palenia w piecach. – My, ale również Państwo, media, mamy gigantyczną pracę do wykonania – zwrócił się do uczestników debaty Leszek Zegzda. Pod koniec dyskusji wspólnie zastanawiano się nad doborem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na poprawę jakości powietrza. Tutaj prelegenci poróżnili się. Jedni uważali, że należy stworzyć system odpowiednich zachęt (dopłat, ulg podatkowych itp.). Inni wskazywali, że powinno wzmocnić się system kar dla tych, którzy łamią przepisy.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu