+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Osiem lat pracy Ministerstwa Skarbu Państwa

Energetyka  msp 2015-11-05 10:16

Prywatyzacja, budowanie wartości nadzorowanych przedsiębiorstw, konsolidacja i inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne – to najważniejsze zadania, którymi zajmowali się ministrowie Skarbu Państwa w latach 2007-2015. Funkcję ministra Skarbu Państwa sprawowali w tym czasie Aleksander Grad, Mikołaj Budzanowski, Włodzimierz Karpiński i Andrzej Czerwiński.

– Najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Ministerstwem Skarbu Państwa są obecnie: dokończenie procesu prywatyzacji, budowanie wartości nadzorowanych podmiotów, a także koordynacja ich współpracy przy realizacji polityki bezpieczeństwa kraju. Ważne również jest też dokończenie procesu restrukturyzacji sektora górniczego oraz skonsolidowanie go na bezpiecznych, rynkowych zasadach z energetyką – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2007-2015 skutecznie wypełniało misję transformacji gospodarczej, rozpoczętą przez Polskę na początku lat 90., kiedy w ramach gospodarki centralnie planowanej działało prawie 8,5 tysiąca państwowych przedsiębiorstw, a kluczowe sektory rynku były zarezerwowane dla monopolistów. Obecnie w nadzorze MSP pozostało tylko 226 czynnych podmiotów (z wyłączeniem 76 spółek jedynie z akcjami/udziałami pracowniczymi).

W latach 2007-2015 MSP zasiliło budżet państwa kwotą 58,7 mld zł z prywatyzacji. W tej kwocie mieszczą się 43 mld zł z prywatyzacji firm przez giełdę. Dodatkowo z dywidend MSP dostarczyło na realizację zadań państwa 45,2 mld zł. Przekształceniom własnościowym poddanych zostało 726 spółek, z czego 90 zostało nieodpłatnie przekazanych samorządom.

W ramach realizowanych zadań, MSP wypłaciło w ostatnich ośmiu latach ponad 3,6 mld zł odszkodowań za tzw. utracone mienie zabużańskie. Trafiło to do 61,6 tys. obywateli.

MSP nadzoruje także działalność Prokuratorii Generalnej, która występuje w sądach powszechnych jako obrońca interesu Skarbu Państwa. Liczba wygranych postępowań i wywalczone przez nią kwoty dowodzą wysokiej skuteczności działania tej instytucji.

Z inicjatywy MSP uchwalono w Sejmie 17 ustaw dotyczących m.in. budowy gazoportu w Świnoujściu, budowy elektrowni atomowej, możliwości pozyskania inwestora dla PLL LOT, jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. W ostatnim czasie Sejm uchwalił także ważne ustawy o kontroli niektórych inwestycji i Funduszu Wczasów Pracowniczych oraz nowelizację Ustawy o Prokuratorii Generalnej.

Jedną z form przekształceń własnościowych, które były stosowane przez MSP w ostatnich latach, była konsolidacja branżowa. Powstała Grupa Azoty, europejski potentat w branży chemicznej i nawozowej. W wyniku połączenia kilku spółek prowadzących działalność w sektorze nieruchomości lub posiadających w swoim portfelu istotne aktywa nieruchomościowe, powołano do życia Polski Holding Nieruchomości. Kolejnym takim pomysłem było powołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, składającej się z ponad 60 firm związanych z branżą obronną. Tak silny podmiot, zatrudniający 17,5  tys. osób, jest dziś zdolny konkurować o zlecenia na międzynarodowym rynku obronnym. W trakcie tworzenia jest też Polska Grupa Promowa. Tworzyć ją będą Polska Żegluga Bałtycka oraz Unity Line – marka przewozowa należąca do Polskiej Żeglugi Morskiej, a także aktywa Skarbu Państwa z sektora morskiego. Kilka tygodni temu rząd przyjął Program rozwoju branży przewozów promowych.

Zadaniem MSP jest także prowadzenie restrukturyzacji ważnych dla kraju przedsiębiorstw. Przykładami udanych procesów naprawczych są Polskie Linie Lotnicze LOT. Dzięki wynegocjowaniu z Komisją Europejską pomocy publicznej i nadzorowaniu procesu naprawczego, spółka wypracowała po raz pierwszy od siedmiu lat blisko 100 mln zł zysku na podstawowej działalności – czyli lataniu. Kolejnym przykładem jest wyprowadzenie z kłopotów budowlanej spółki Polimex-Mostostal, która buduje najważniejsze dla kraju inwestycje energetyczne w Opolu i Kozienicach. Spółka w pierwszym kwartale 2015 r. zanotowała pierwszy od trzech lat pozytywny wynik finansowy.

Ministerstwo Skarbu Państwa było też odpowiedzialne za budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. To pierwszy w basenie Morza Bałtyckiego terminal gazowy, strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jak i całego regionu. W październiku 2015 r. zakończono prace budowlane, w grudniu do Świnoujścia przypłynie pierwszy statek ze skroplonym gazem.  Gazoport pozwoli na przyjęcie 5 mld m3 gazu rocznie, a po jego rozbudowie – będzie w stanie przyjmować 7,5 mld m3 gazu, co stanowi blisko połowę rocznego zapotrzebowania Polski.  Dzięki tej inwestycji, a także zbudowaniu od 2009 r.  ponad 1,2 tys. km gazociągów przesyłowych, interkonektorów i uruchomieniu rewersu na gazociągu jamalskim, Polska stanie się w pełni niezależna od dostaw gazu ze Wschodu oraz może pełnić rolę regionalnego hubu gazowego dla Europu Środkowej i Południowej.

Ostatnie osiem lat to także intensywne prace nad rozpoczęciem modernizacji mocy wytwórczych w polskich elektrowniach. Obecnie w trakcie budowy są nowe bloki węglowe, gazowe i biomasowe o łącznej mocy ok. 5 tys. MW i wartości ponad 30 mld zł. Największe z nich powstają w Stalowej Woli (inwestycja PGNiG i Tauron), Włocławku (PKN Orlen), Kozienicach (Enea), Opolu (PGE), Jaworznie (Tauron) i Turowie (PGE).

MSP zakończyło także niezwykle trudne spory, m.in. z międzynarodowym konsorcjum Eureko, dotyczący prywatyzacji PZU. Efektem było odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad spółką i jej debiut giełdowy w 2010 r. MSP jako skuteczny negocjator sprawdził się w sprawie dotyczącej spółki Vivendi. Spór toczył się wokół praw udziałowych Polskiej Telefonii Cyfrowej. Na mocy wypracowanej ugody Skarb Państwauzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 mld zł oraz zaspokojenie wierzytelności przysługujących mu względem Elektrimu w wysokości 389,9 mln zł.

Więcej informacji w załączonej prezentacji.

Źródło: msp.gov.pl

Załączniki

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu