+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Są pieniądze. Można zaczynać budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Mój region  MACH 2015-08-26 10:55

Tak będzie wyglądała nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, która zostanie wybudowana przy ul. Grunwaldzkiej. Zadanie to będzie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt ma być przekazany do użytku w połowie 2018 roku.

Nowy gmach sądowy wybuduje warszawska firma Warbud. W poniedziałek w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie podpisano uroczyście umowę o finansowaniu projektu. pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”. Zawarto ją pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zapewniającym finansowanie, a partnerem prywatnym - firmą PPP Projekt z Warszawy, należącą do Warbud S.A.

W tym wydarzeniu uczestniczył m.in. minister skarbu Andrzej Czerwiński. Na mocy wspomnianej umowy BGK należący do Skarbu Państwa zapewni finansowanie wspomnianego projektu w ramach programu „Inwestycje polskie”.

- To pierwszy tego typu projekt administracji rządowej – powiedział minister skarbu Andrzej Czerwiński. - Inwestycja w Nowym Sączu to milowy projekt dla rozwoju PPP w Polsce. Wpisuje się on w strategię BGK, jaką jest wspieranie ważnych społecznie przedsięwzięć. Państwowy bank dostarczy wyjątkowo długiego, bo aż 24-letniego finansowania – dodał Czerwiński.

Jest to pionierskie zadanie w skali kraju. Będzie ono realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Po stronie partnera publicznego stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.

- Cieszymy się, że zarówno Bank Gospodarstwa Krajowego jak i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju aktywnie wspierają realizację tego projektu. To pokazuje, że Warbud jest godnym zaufania partnerem prywatnym, realizującym projekty mające realny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa i standardu życia Polaków – mówi Mirosław Józefczuk, członek Zarządu Warbud S.A. 

Zdaniem Mirosława Józefczuka partnerstwo publiczno-prywatne jest formułą, która daje stronie publicznej nie tylko realne wsparcie doświadczonego partnera prywatnego, ale także - jak pokazują zagraniczne przykłady - może zapewnić oszczędności na poziomie 20 proc. w stosunku do tradycyjnej formuły budowy i utrzymania infrastruktury publicznej. 
 

- Wierzymy, że projekt w Nowym Sączu będzie wzorem dla kolejnych inwestycji –dodaje Józefczuk, 

Dzięki wykorzystaniu modelu PPP i zapewnieniu finansowania przez partnera prywatnego 
i BGK inwestycja będzie sprawnie i efektywnie przeprowadzona. Kompleksowość realizacji, począwszy od etapu zaprojektowania, na zarządzaniu obiektem kończąc, gwarantuje oszczędność czasu oraz optymalizację kosztów.

- Projekt budowy siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpisuje się w strategię BGK, jaką jest wspieranie ważnych społecznie inwestycji. Jako państwowy bank rozwoju rozumiemy potrzeby partnerów prywatnych i publicznych, dlatego zdecydowaliśmy się na wyjątkowo długie, 24-letnie finansowanie. Cieszę się, że mogliśmy wykorzystać nasze kompetencje i doświadczenie związane z realizacją projektów w formule PPP – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Przypomnijmy, że w marcu br. została podpisana umowa między Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, będącym podmiotem publicznym, a firmą Warbud. Warszawska spółka będąca podmiotem prywatnym wzięła na swoje barki zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby sądu. Po zrealizowaniu inwestycji będzie go użytkować i zarządzać nim przez okres 20 lat. Partner prywatny od Skarbu Państwa dostawać będzie tzw. opłatę za dostępność. 

 

Po zakończeniu tego okresu, nieruchomość wraz z budynkiem sądowym, zostanie przekazana do dyspozycji trwałemu zarządcy, czyli Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu. 

Nowy budynek sądowy będzie obiektem czterokondygnacyjnym o powierzchni ponad 10 tys. m. kw. spełniającym wysokie standardy pracy i obsługi interesantów. Znajdą się w nim sale rozpraw i inne pomieszczenia, m.in. archiwa. Projekt obejmuje również jego kompleksowe wyposażenie, budowę parkingu podziemnego na około 130 miejsc i zagospodarowanie otaczającego obiekt terenu.

Nowa siedziba sądu będzie oczywiście dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji dla strony publicznej to 6,1 mln zł rocznie przez cały czas trwania umowy. Cena obejmuje koszty zaprojektowania, budowy, kompleksowego utrzymania budynku, a nawet zużycia energii cieplnej i w dużej części elektrycznej - przez 20 lat, a także koszt odsetek od finansowania w BGK. 

Budowa nowej siedziby sądu, jak już pisaliśmy, jest koniecznością. Jednostki sądowe rozlokowane są bowiem obecnie w kilku punktach miasta. Nowy obiekt ma poprawić warunki lokalowe sądowych agend.

- Umowa dotycząca kredytowania zadania została podpisana – podkreśla Józef Kiełbasa, dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. – Partner prywatny opracował już także projekt koncepcyjny dla tego zadania. Został on zweryfikowany i zatwierdzony przez podmiot publiczny, jak również przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym partner prywatny może przystąpić już do realizacji inwestycji. Obecnie opracowywany jest projekt, na podstawie którego wykonawca będzie mógł starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Dyrektor Kiełbasa ma nadzieję, że pracownicy partnera prywatnego wejdą na plac budowy w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Nowy budynek sądu zostanie wybudowany w sąsiedztwie znanej sądeckiej firmy Konspol i Komendy Miejskiej Policji. Dostęp do tego obiektu będzie zarówno od strony Grunwaldzkiej, jak i ul. Grottgera.

Budynek ma być gotowy w ciągu 33 miesięcy, ale wykonawca deklaruje, że zostanie on oddany do użytku w krótszym terminie. 

Koniec prac wstępnie zaplanowano na grudzień 2017 roku, zaś przekazanie obiektu do eksploatacji w pierwszym kwartale 2018 roku.

- Mamy nadzieję, że od połowy 2018 roku wszystkie agendy sądu rejonowego w Nowym Sączu będą się mieścić w nowym obiekcie – dodaje dyrektor Kiełbasa.

Całkowita wartość projektu opiewa na około 125 636 000 złotych (brutto). Jest to kwota niezbędna do przygotowania projektu, budowy, a potem utrzymania i zarządzania wspomnianym obiektem.

Źródło: sadeczainin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu