+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

„Sądeczanka” w rządowym programie budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023

Mój region  MS 2015-08-27 10:34

„Sądeczanka” oraz obwodnica Nowego Sącza i Chełmca znalazła się w rządowym "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”, który został przedstawiony przez premier Ewę Kopacz i minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak. Zgodnie z zapowiedziami plan zostanie przyjęty przez rząd we wrześniu bieżącego roku. Na jego realizację zostanie przeznaczone około 107 mld zł.

Program określa priorytetowe inwestycje drogowe, które będą realizowane w Polsce przez najbliższe lata. Wskazuje również poziom i źródła ich finansowania. Wśród zadań, które znalazły się w planie są dwa związane z subregionem sądeckim. To oczywiście „sądeczanka” - czyli nowe połączenie z Nowego Sącza do Brzeska o długości ok. 50 km. Drugą inwestycją jest przedłużenie obwodnicy północnej Nowego Sącza (droga nr 28) o długości ok. 1,6 km, która wstępnie ma być realizowana w latach 2017-2020. Już teraz wiemy jednak, że w ministerstwie czynione są starania, aby budowa tego odcinka została maksymalnie przyspieszona. 

Ogólnie „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025r.) zakłada wybudowanie niemal 4 tys. km sieci autostrad i dróg ekspresowych, 57 nowych obwodnic, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więcej szczegółów na temat programu znajdziesz tutaj: http://mir.bip.gov.pl/dzial-transport/pozostale_projekty_transport.html

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu