+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Świętowali 130-lecie sądeckiego rzemiosła

Mój region  ms 2017-03-21 10:49

Wczoraj (poniedziałek, 20 marca) w nowosądeckim ratuszu odbyły się obchody 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele cechów rzemiosła z całej Polski, sądeccy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz województwa, miasta oraz powiatu. Wydarzenie poprzedziła msza święta w Bazylice św. Małgorzaty, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

- Powstanie nowosądeckiego cechu datowane jest na dzień 17 kwietnia 1887 roku. Jubileusz 130-lecia wplata się symbolicznie w obchody 725-lecia lokacji naszego grodu, Królewskiego Miasta Nowego Sącza. Rzemiosło, które kładło podwaliny pod powstanie miasta, tworzyło to miasto. Rzemiosło i miasto razem przeżywało okresy rozwoju, prosperity, jak również niestety upadków. Możemy śmiało powiedzieć, że rzemieślnicy to miasto zbudowali, rozsławiali swoją pracą, a w razie zagrożenia ofiarnie bronili i przez wszystkie wieki byli obecni w życiu miasta – podkreślił w swoim przemówieniu starszy Cechu Jan First. Prezes Cechu przypomniał także, że obecnie organizacja zrzesza niemal 400 członków oraz prowadzi 4 szkoły zawodowe, w której naukę pobiera około 300 uczniów.

Uroczystości 130-lecia Cechu były doskonała okazją do wręczenia honorowych odznaczeń oraz złożenia gratulacyjnych życzeń. Biskup Andrzej Jeż oraz prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, za szczególne zasługi na rzecz rozwoju sądeckiego rzemiosła, otrzymali od rzemieślników „Szable Kilińskiego”. Przedstawiciele władz województwa przekazali natomiast Cechowi medal „Polonia Minor”.

Cyt. za: nowysacz.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu