+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Będą zmiany w ustawie o elektroodpadach

Wiadomosci  JB 2013-09-19 12:17

Ministerstwo Środowiska, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej planuje wprowadzić zmiany w ustawie o elektroodpadach. Termin dokonania stosownej nowelizacji przepisów upływa we wszystkich krajach wspólnoty 14 lutego 2014 roku. Dlatego na wczorajszym (wtorek, 17 września) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła stosowne założenia dotyczące projektu nowej ustawy.

Zgodnie z nimi nowe prawo poprawi funkcjonowanie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym między innymi poprzez możliwość zwrotu starych urządzeń elektrycznych do sklepów, bez obowiązku zakupu nowego sprzętu. Zmianie ulegną również zobowiązania podmiotów zajmujących się wprowadzaniem tego typu sprzętu do obrotu.

Ponadto według nowych propozycji ulepszeniu ma ulec również system kontroli w ramach branży elektronicznej. Ministerstwo planuje utworzyć elektroniczny system monitoringu, którego zadaniem będzie śledzenie drogi elektroodpadów od ich wytworzenia aż do recyklingu. Zdaniem resoru ograniczy to tak zwaną „szarą strefę” i możliwości nadużyć z tym związanych. Ponadto marszałkowie województw będą zobowiązani do prowadzenia krajowego rejestru przedsiębiorców związanych z branżą sprzętu elektronicznego.

Więcej szczegółów na temat zmian w ustawie patrz także:


https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bezpieczniejsze-gospodarowanie-elektroodpadami.html

http://energetyka.wnp.pl/rada-ministrow-przyjela-zalozenia-do-ustawy-o-elektroodpadach,206764_1_0_0.html

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu