+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii 29 września 2011 Warszawa

Wiadomosci  wnp 2011-09-22 09:03

W trakcie debaty odbędzie się dyskusja w gronie polityków, naukowców, menedżerów z branży energetycznej i władz aglomeracji miejskich o tym, w jaki sposób miasta powinny odpowiedzieć na wyzwania związane z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Eksperci będą mówić m.in. o tym jakie działania podjąć i w jaki sposób przekształcić miejską infrastrukturę, aby poprawić bezpieczeństwo energetyczne dużych aglomeracji. Tym bardziej, że krajowy majątek wytwórczy i przesyłowy jest przestarzały i nie gwarantuje już bezpiecznych dostaw energii, a jego wymiana lub chociażby gruntowna modernizacja w celu odtworzenia mocy oraz dostosowania do wymogów unijnych wymaga odważnych decyzji i konsekwentnych działań liczonych w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja. Tematami dyskusji będą również: potrzeba budowy pierścieni energetycznych wokół miast, modernizacja sieci czy też instalacja systemu sensorowego (czujniki z modułem transmisji radiowej) monitorującego linie energetyczne – temperaturę, aktualne obciążenie elektryczne i mechaniczne (oblodzenie, śnieg itp.) oraz zwis, a także, w jaki sposób komunikować się w tych sprawach z mieszkańcami miast.

Dostęp do energii wyznacznikiem postępu

Bezpieczeństwo energetyczne miast to jedno z największych wyzwań zurbanizowanej Polski. Dostęp do energii elektrycznej traktowany jest dzisiaj jako wyznacznik postępu. Dlatego eksperci już kilka lat temu proponowali, aby do kompetencji władz metropolii wchodziły takie zadania, jak: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, w tym ze źródeł lokalnych, planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz określanie lokalizacji infrastruktury energetycznej w planach zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem sposoby zarządzania aglomeracjami nadal bardziej przypominają bezhołowie rozregulowanej gospodarki centralnie sterowanej, niż nowoczesne administrowanie oparte na potrzebach danego miasta. Dodatkowo, mimo niewielkiego i prawdopodobnie chwilowego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną, spowodowanego kryzysem gospodarczym, zapotrzebowanie na energię elektryczną w miastach wzrasta. Nie idzie za tym jednak odbudowa przestarzałych instalacji ani zwiększenie ilości połączeń systemów przesyłowych. Krajowy majątek wytwórczy jest przestarzały i nie gwarantuje już bezpiecznych dostaw energii, a jego wymiana lub chociażby gruntowna modernizacja w celu odtworzenia mocy oraz dostosowania do wymogów unijnych wymaga odważnych decyzji i konsekwentnych działań liczonych w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja. Bezpieczeństwo energetyczne należy rozumieć jako „zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej”, natomiast wystarczalność dotyczy zapewnienia „realizowania dostaw energii elektrycznej do odbiorców według zapotrzebowania”.

Do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym metropolii zostali zaproszeni: Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego; prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Społecznej Rady NPRE; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator; Zbigniew Kamieński – Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Ministerstwa Gospodarki; Andrzej Lubiatowski – Dyrektor Unii Metropolii Polskich; Bogumił Sobula – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu RWE Stoen Operator; Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, ENEA Operator i Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji; Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu RWE Stoen Operator; Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki; Janusz Pietraś – Prezes Zarządu PSE Centrum; Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki; Janusz Piechociński – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii.

Szczegóły o debacie na stronie internetowej Procesów Inwestycyjnych.

Źródło: wnp.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu