+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Budownictwo energooszczędne będzie się opłacać

Energetyka  MS 2012-11-19 06:51

Od 2020 roku każdy nowo wybudowany budynek w Polsce będzie musiał wykazywać bilans energetyczny bliski zeru - tak zakładają dyrektywy unijne. Polska już teraz prowadzi prace, które pozwolą inwestorom na dotacje wspierające tego typu inwestycje. Na dom jednorodzinny będzie można uzyskać od 30 do 50 tys. zł dotacji.

O dofinansowanie będą mogli się starać inwestorzy budujący dom jednorodzinny, kupujący nowy dom jednorodzinny bądź kupujący lokal mieszkalny w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wszystkie typy inwestycji muszą jednak spełniać założone standardy energetyczne mierzone za pomocą wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.ekonews.com.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu