+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Czerwiński: Ograniczymy dominację firm energetycznych

Energetyka  BW 2012-04-03 13:39

– Naszym celem jest przygotowanie takich zapisów, które pozwolą na ograniczenie dominującej roli firm energetycznych oraz skonsolidowanie i przygotowanie optymalnych struktur energetycznych – zapewnia Andrzej Czerwiński.

Sądecki poseł i przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Energii był jednym z głównych prelegentów konferencji, która odbyła się w Szczawnicy pod hasłem: „Czy Małopolska może być liderem w planowaniu energetycznym? Nowy model planowania energetycznego w Polsce”. Polityk PO poinformował, że Sejm chce zmienić prawo energetyczne i gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii. Równolegle prowadzi też prace nad ustawą o inteligentnych sieciach i korytarzach energetycznych umożliwiających bezkolizyjne wykonanie inwestycji.

– Bez współdziałania, począwszy od gminy przez województwo do parlamentu, nie uda się uchwalić dobrego prawa, którego celem byłoby upodmiotowienie odbiorcy energii – podkreślał poseł Andrzej Czerwiński. – Naszym celem jest przygotowanie takich zapisów, które pozwolą na ograniczenie dominującej roli firm energetycznych oraz skonsolidowanie i przygotowanie optymalnych struktur energetycznych – dodał.

Wicemarszałek Wojciech Kozak omówił powstający Regionalny Plan Energetyczny dla Województwa Małopolskiego. Jego celem jest przede wszystkim ocena systemu energetycznego Małopolski, rozpoznanie i określenie barier ograniczających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszym regionie oraz stworzenie narzędzi, które pozwolą na osiąganie jak najlepszych efektów i określenie kierunków najbliższych działań. Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie posiadanymi zasobami energetycznymi jest bowiem jednym z niezbędnych warunków dynamicznego rozwoju gospodarczego. – Małopolska jest jednym z niewielu województw, gdzie w Strategii Rozwoju Województwa na lata 2014 – 2020 zostało ujęte bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył wicemarszałek.

W ramach prac nad RPE powołano Zespół Zadaniowy ds. przygotowania Regionalnego Planu Energetycznego dla Województwa Małopolskiego. Małopolska Agencja Energii i Środowiska opracowała diagnozę stanu gospodarki energetycznej w regionie. W oparciu o nią przygotowywane są właśnie założenia do RPE.

Organizatorami konferencji byli: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Województwo Małopolskie, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Gmina Szczawnica.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu