+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Koniec podwójnego ubezpieczenia OC coraz bliżej

Wiadomosci  MS/MK 2011-07-20 12:35

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się rozwiązaniem problemu tak zwanego podwójnego ubezpieczenia, które często pojawia się przy sprzedaży jednego samochodu i zakupie kolejnego. Dzięki odpowiednim zmianom w ustawach, które przyjęto niemal jednogłośnie, z chwilą podpisania przez kierowcę nowej umowy OC automatycznie anulowana będzie stara.

Zmiany dotyczyć będą ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), rolników (OC) a także właścicieli budynków rolniczych, gdyż ustawa znosi wymóg obowiązkowego ubezpieczenia budynków tego typu. Nowelizacja pozwoli na automatyczne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, gdy klient podpisze nową umowę. Do tej pory, jeżeli właściciel pojazdu, nie wypowiedział w odpowiednim terminie poprzedniej umowy u ubezpieczyciela, to był zobowiązany do płacenia podwójnych składek.

Zgodnie z nowymi przepisami, klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia, i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia. W przypadku nadania pocztą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, za datę jego złożenia będzie uważać się datę stempla pocztowego. – Sądzę, że wprowadzone zmiany ułatwią życie kierowcom, którzy do tej pory często wpadli w pułapkę podwójnego ubezpieczenia. Nowe przepisy wprowadzają przejrzyste zasady w tym zakresie, są jednoznaczne i proste – mówi poseł Andrzej Czerwiński.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Jeżeli nie zgłosi do niej żadnych poprawek nowe przepisy zaczną obowiązywać już we wrześniu.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu