+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

„Kreatywna Europa” tematem obrad Komisji ds. UE

Działalność  MS 2012-03-29 16:38

Jutro (piątek, 30 marca) odbędzie się 40 posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej. Członkowie gremium zapoznają się z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011).

Rozpatrzą także wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usług świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (C(2011) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP. Więcej szczegółów na www.sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu