+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Kwiaty pod Dębem Wolności i na Skale Piotrowej 9 maja, w Dniu Europy

Wiadomosci  JG 2014-05-12 17:36

9 maja w Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy. Na sądeckich Plantach radny wojewódzki Leszek Zegzda, kandydat do Parlamentu Europejskiego Ludomir Handzel, oraz członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej złożyli z tej okazji kwiaty pod Dębem Wolności i przy Skale Piotrowej upamiętniającej życie i nauczanie Jana Pawła II.

Leszek Zegzda wyjaśnił na początku, dlaczego Dzień Europy uczczony zostanie w tym miejscu. Dąb Wolności został posadzony na sądeckich Plantach na pamiątkę zakończenia straszliwej wojny, a przede wszystkim odzyskania przez Polskę długo wyczekiwanej niepodległości. W okresie międzywojennym sądeczanie zbierali się pod nim dla zamanifestowania uczuć patriotycznych. Odbywały się to również zbiórki harcerskie. Od 1945 roku do 1988 miejsce to zostało skazane na zapomnienie, nie można było wspominać rocznicy odzyskania niepodległości.

– Dopiero 11 listopada 1988 r. dla upamiętnienia 70-lecia odzyskania wolności, z inicjatywy i staraniem zegarmistrza Henryka Dobrzańskiego, sądeccy rzemieślnicy położyli uroczyście głaz z napisem Dąb Wolności 1918 – wspominał Leszek Zegzda.16 czerwca 2005 roku, w szóstą rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II na ziemi sądeckiej, na Plantach umieszczono głaz wydobyty z koryta Dunajca. Głaz i cytat na nim umieszczony nawiązują do słynnej papieskiej powtórki z geografii. – W tym miejscu chcemy przekazać przyszłym pokoleniom, że po latach zniewolenia Jan Paweł Wielki, Święty, tchnął Ducha Bożego w naród, który solidarnie zrzucił okowy komunizmu. Napis podkreśla również, że w Sączu jesteśmy złączeni z nim, na zawsze, z największym z naszego rodu – mówił Leszek Zegzda.

Ludomir Handzel przypomniał, dlaczego Dzień Europy jest obchodzony 9 maja. Tego dnia 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. EWWiS była pierwszą w historii ponadnarodową instytucją europejską, która ostatecznie przekształciła się Unię Europejską, jaką dziś znamy. – Wspólna Europa, do której należymy zapewnia nam bezpieczeństwo ekonomiczne i polityczne – zakończył Ludomir Handzel.

Małgorzata Broda odczytała fragment przemówienia Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r. „ Najpierw należy pojednać człowieka ze stworzeniem, dbając o zachowanie integralności natury, jaj fauny i flory, powietrza i rzek, jej subtelnej równowagi, ograniczonych surowców oraz piękna głoszącego chwałę Stwórcy. Następnie trzeba pojednać człowieka z jego bliźnim tak, aby Europejczyk akceptował innych mieszkańców tego kontynentu, reprezentujących różne kultury i prądy myślowe, był gościnny wobec przybysza i uchodźcy, otwarty na duchowe bogactwa ludów innych części świata. Na konieć należy pojednać człowieka z nim samym. Tak, trzeba stworzyć integralną i całościową wizję człowieka i świata, która przeciwstawi się kulturze zwątpienia i dehumanizacji. Wizję, w której nauka, technika i sztuka nie wykluczają się, ale prowadzą do wiary w Boga.” – mówił wtedy Jan Paweł II.

Po wysłuchaniu słów papieża zebrani położyli kwiaty pod Dębem Wolności i przy Skale Piotrowej.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu