+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Marszałek Kopacz spotkała się z premierem Estonii

Wiadomosci  MS 2013-01-18 11:19

O rozwoju polsko-estońskich relacji politycznych rozmawiała marszałek Sejmu Ewa Kopacz z premierem Estonii Andrusem Ansipem podczas rozpoczętej dziś dwudniowej wizyty polskiej delegacji parlamentarnej w Tallinnie. Tematem spotkania była także bieżąca agenda Unii Europejskiej, w tym prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

Politycy wyrazili zadowolenie z bardzo dobrych stosunków łączących oba kraje. - Wierzę, że ta wizyta przyczyni się do zacieśnienia naszych relacji, nie tylko w wymiarze parlamentarnym - powiedziała Ewa Kopacz.

Marszałek Sejmu i premier Estonii rozmawiali o nowym wieloletnim budżecie UE i potrzebie wspólnego działania oraz osiągnięcia konsensusu. Szef estońskiego rządu podkreślał, że w unijnych ramach finansowych na lata 2014-2020 powinny znaleźć się środki na projekty infrastrukturalne. Marszałek Sejmu zwracała uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania funduszu spójności i dopłat bezpośrednich dla rolników.

Ewa Kopacz zaznaczyła, że w procesie decyzyjnym dotyczącym unijnych finansów powinny w równym stopniu uczestniczyć kraje spoza strefy euro. Przedstawiciele najwyższych władz Polski i Estonii zgodzili się, że solidarność w Unii Europejskiej z krajami w trudniejszej sytuacji finansowej jest bardzo istotna, ponieważ pomagając im pomagamy także sobie.

Marszałek Sejmu podziękowała premierowi Estonii za poparcie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji i deklarację finansowego wsparcia dla programów realizowanych w ramach tej inicjatywy.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu