+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Marszałek Sejmu spotkała się z Wangiem Lequanem

Wiadomosci  sejm.gov.pl 2012-05-29 19:00

Perspektywy dalszego rozwoju relacji gospodarczych Polski i Chin znalazły się wśród głównych tematów spotkania marszałek Sejmu Ewy Kopacz z przebywającym w Polsce członkiem Biura Politycznego i zastępcą sekretarza Komisji Politycznej i Legislacyjnej przy KC KPCh Wangiem Lequanem. Politycy zgodzili się, że to właśnie gospodarka, w tym wymiana handlowa i inwestycyjna, jest dziedziną oferującą szczególne szanse na jeszcze silniejsze wzmocnienie stosunków pomiędzy obydwoma krajami.

Ewa Kopacz podkreśliła znaczenie polsko-chińskiej współpracy regionalnej jako jednego z obszarów o największym potencjale do wykorzystania. - W 2013 r. po raz pierwszy odbędzie się Forum Regionów Polska-Chiny, które umożliwi spotkanie przedstawicieli i działaczy środowisk lokalnych i regionalnych obu krajów - przypomniała. Wyrazem zacieśniających się kontaktów lokalno-samorządowych jest współdziałanie i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i chińskimi miastami oraz województwami na podstawie 35 umów o partnerstwie. Zdaniem Wanga Lequana polskie regiony mają wiele do zaoferowania. Jeden z nich, województwo pomorskie, chiński polityk odwiedził w trakcie swojej wizyty w Polsce.

- Przyjaźń polsko-chińska ma bardzo długą tradycję. Polska jest wpływowym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej i ważnym członkiem Unii Europejskiej - ocenił Wang Lequan. Jak zaznaczył, relacje bilateralne Polski i Chin przekroczyły już wymiar dwustronny i mają duże znaczenie dla współpracy Państwa Środka z całym regionem, która z roku na rok się pogłębia. Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji, a nasz kraj jest z kolei najważniejszym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowej. Suma obrotów handlowych przekroczyła 14,593 mld euro. Od 2007 r. obserwowany jest wzrost wartości chińskich inwestycji w Polsce. W 2010 r. osiągnęły one 245 mln euro, a polskie inwestycje w Chinach przekroczyły 150 mln euro.

Podczas spotkania Ewa Kopacz i Wang Lequan poruszyli także kwestię rozwijających się kontaktów pomiędzy parlamentami obu krajów. - Jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do wzmocnienia już i tak silnej polsko-chińskiej współpracy międzyparlamentarnej poprzez m.in. spotkania na szczeblu komisji - powiedziała marszałek Sejmu. Współdziałanie w wymiarze parlamentarnym to także prace grup bilateralnych. Od 1994 r., w każdej kadencji Sejmu, działa Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna. Obecnie skupia ona 34 posłów i 3 senatorów.

Wizytą w Polsce chiński polityk kończy rozpoczętą w połowie tego miesiąca podróż, w trakcie której odwiedził już Sri Lankę, Bułgarię i Rumunię. Spotkanie marszałek Sejmu z członkiem Biura Politycznego KC KPCh wpisuje się w obserwowany w ostatnich miesiącach proces intensyfikacji relacji łączących Polskę i Chiny. Przejawem zacieśnienia tych kontaktów był kwietniowy pobyt w naszym kraju premiera Chin Wen Jiabao, jego udział w Forum Gospodarczym Polska - Europa Środkowa - Chiny oraz w spotkaniach na najwyższym szczeblu z marszałek Sejmu, prezydentem i premierem.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu