+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

MG podejmuje działania na rzecz wykorzystania metanu

Energetyka  mg.gov.pl 2012-06-08 18:50

Ponad 800 mln m3 metanu rocznie uwalniane jest w trakcie produkcji węgla kamiennego. Aby zwiększyć jego zagospodarowanie, potrzebne są zmiany w obowiązującym systemie wsparcia, z którego skorzystają przedsiębiorcy zainteresowani produkcją energii z wykorzystaniem tego surowca. „Analizę skuteczności systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu” kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło 6 czerwca 2012 r.

Obecnie w polskim górnictwie wyprowadzanych jest rocznie ponad 800 mln m3 metanu, z czego ok. 600 mln m3 drogą wentylacyjną, a 200 mln m3 poprzez instalacje odmetanowienia kopalń. Spółki węglowe coraz częściej decydują się na produkcję energii z tego surowca. W efekcie w ciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy ponad 20 proc. wzrost wykorzystania metanu.

Istniejące w Polsce mechanizmy wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego nie odpowiadają potrzebom rynku. Stworzony w 2010 r. system w postaci świadectw oraz pomocy publicznej dla modernizacji nie jest wystarczającą zachętą dla przedsiębiorców. Autorzy analizy proponują zatem rozszerzenie systemu wsparcia na zasadach zbliżonych do pomocy dla OZE. Mogliby korzystać z niego zarówno przedsiębiorcy produkujący energię elektryczną jak i ciepło. Ułatwi to znacznie gospodarcze wykorzystanie metanu.

Zgodnie z dokumentem, wsparciem powinien zostać objęty również proces utylizacji i zagospodarowania metanu wentylacyjnego, który stanowi ok. 80 proc. całkowitej ilości metanu uwalnianego podczas eksploatacji górniczej. Umożliwi to zagospodarowanie i racjonalne wykorzystanie gazu, który obecnie trafiła do atmosfery.

Obowiązek przeprowadzenia analizy skuteczności wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu uwalnianego i ujmowanego przy eksploatacji węgla kamiennego nakłada „Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012”, który jest załącznikiem nr 3 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”

***

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizują Projekt pt. Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń. Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej technologii dla utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń.

Polska od 2007 r., bierze udział w pracach Global Methane Initiative – GMI (do 2010 r. Methane to Markets Partnership). Jest to międzynarodowe partnerstwo, mające na celu redukcję emisji oraz energetyczne wykorzystanie metanu w gospodarce. Należą do niego przedstawicieli organów administracji, przedsiębiorstw górniczych i instytutów badawczych. Jednym z istotnych działań w ramach GMI są projekty finansowane z grantów przyznawanych m.in. przez Amerykańską Environmental Protection Agency. W październiku 2011 r. Polska była gospodarzem pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego GMI.

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu