+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

MG przeciwdziała zatorom płatniczym

Wiadomosci  MS 2012-06-28 07:44

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do kasowej metody rozliczania VAT oraz prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) to propozycje rozwiązań dla firm, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. - Przyjęcie nowych przepisów powinno odblokować środki przedsiębiorców zamrożone teraz w urzędach skarbowych oraz znacznie ograniczyć dotkliwe dla przedsiębiorców zatory płatnicze – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.

Poprawa płynności finansowej firm to jeden z elementów założeń ustawy deregulacyjnej, skierowanej przez MG do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jedną z barier w korzystaniu z kasowej formy rozliczania VAT wydaje się kwartalny cykl rozliczeń oraz połowiczność obowiązujących teraz rozwiązań. Obecnie w ciągu 90 dni od wystawienia faktury podatek musi być wpłacony do kasy urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy kontrahent uiścił należność. Jeśli nie zapłacił, wystawca faktury może skorzystać po 180 dniach z tzw. „ulgi na złe długi”. Wymaga to jednak przedstawienia urzędowi dodatkowych informacji i dowodów.

Zgodnie z szacunkami MG podniesienie limitu obrotów uprawniającego do korzystania z metody kasowej i prowadzenia KPiR (z 1,2 mln do 2 mln euro), powiązane z krótszym terminem na skorzystanie z „ulgi na złe długi” i możliwością miesięcznego rozliczania VAT, powinny korzystnie wpłynąć na płynność podmiotów, które będą mogły korzystać z tej nieobowiązkowej metody rozliczeń. Likwidacja obligatoryjnej zapłaty podatku najpóźniej w ciągu 90 dni od daty faktury będzie podnosić atrakcyjność tego rozwiązania. Uczciwość tak skonstruowanego mechanizmu wzmacnia obowiązujący już dziś w metodzie kasowej brak możliwości odliczenia podatku należnego, jeśli faktura nie została zapłacona. Z punktu widzenia finansów publicznych, uchwalenie przez parlament takiej propozycji, nie powinno zmniejszyć wpływów budżetowych.

***

Według dostępnych danych w 2010 r. z metody kasowej skorzystało ok. 9 tys. podatników VAT, co stanowi ok. 0,5 proc. ogółu polskich przedsiębiorców. Zgodnie z danymi GUS w Polsce działa ok. 1,7 mln firm, nie wszystkie jednak są podatnikami VAT.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu