+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Minister obiecuje

Prasa  Dariusz Poremba 2011-01-18 11:04

Będą środki na opracowanie koncepcji połączenia kolejowego z Nowego Sącza do Krakowa, a także na drogę ekspresową z Muszyny do Brzeska.Taką deklarację przywiózł do naszego miasta minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Minister w Nowym Sączu gościł z okazji oddania nowego mostu kolejowego na Popradzie. Oczywiście pojawił się temat niezbędnych dla naszego regionu inwestycji - trasy kolejowej do Krakowa i drogi ekspresowej do Brzeska.

- Rozmawiamy o powiązaniu Nowego Sącza z budowaną autostradą - mówi minister. - To jest inwestycja, którą będziemy mogli finansować w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2014 roku. Pod warunkiem, że do tego czasu przygotujemy pełną dokumentację. Środki na prace przygotowawcze mam w budżecie zagwarantowane. (Możemy mieć nadzieję, że w najbliższych latach ruszy niezbędna dla Nowego Sącza inwestycja budowy drogi Krynica-Nowy Sącz-Brzesko? - red.) Na razie mówmy, że bierzemy się za przygotowanie dokumentacji.Do przystąpienia do budowy drogi niezbędne są ustalenia środowiskowe, konsultacje społeczne i szereg innych formalności. To bardzo długotrwały proces, ale cieszyć się należy z tego, że są na to pieniądze. Budżet przewiduje 3 mld zł na podobne działania w skali kraju. Starosta Jan Golonka, korzystając z okazji, przedstawił ministrowi najpilniejsze dla Sądecczyzny inwestycje.

- Te słowa, które dziś minister Grabarczyk powiedział o Nowym Sączu są przełomowe - mówi Jan Golonka, starosta nowosądecki. - To jest decyzja o przystąpieniu do prac przygotowawczych dla dwóch najważniejszych inwestycji Sądecczyzny, a więc połączenie kolejowe Nowy Sącz - Kraków, a przede wszystkim połączenie drogowe Nowy Sącz - Brzesko i dalej w kierunku granicy słowackiej.

Rozpoczęcie procedury to pierwszy krok do rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z deklaracją ministra Grabarczyka będą środki finansowe na opracowanie dokumentacji. Podczas krótkiego roboczego spotkania ze starostą nowosądeckim minister zapoznał się też z rozwiązaniami komunikacyjnymi wokół Nowego Sącza, czyli głównie z planowaną obwodnicą północną miasta, której najistotniejszym elementem ma być nowy most na Dunajcu.

Źródło: tv-ns.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu