+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Ministerstwo Gospodarki na rzecz wzrostu innowacyjności

Wiadomosci  MS 2013-01-21 17:29

- Celem Ministerstwa Gospodarki jest wypracowanie optymalnej i zrównoważonej strategii, która przyczyni się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Jest to jednocześnie realizacja zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski z lipca 2012 r. – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, otwierając obrady Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2013 r. w MG.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego budowanie innowacyjnej gospodarki integruje działania administracji publicznej, samorządów, strony społecznej oraz przedsiębiorców i opinii publicznej. - To spójny proces mający na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm i jednostek badawczych – stwierdził.

Wicepremier Piechociński przypomniał również, że w ostatnim czasie w MG powstały dwa dokumenty, które przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Pierwszym z nich jest Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, przyjęta przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. Drugim, będącym na etapie konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych jest „Program Rozwoju Przedsiębiorstw. - Jestem przekonany, że zawarte w nich rozwiązania będą pozytywnie oddziaływać na tworzenie nowoczesnych projektów, m.in. w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, bazy naukowej czy działań na rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – dodał.

Minister Gospodarki odniósł się również do harmonogramu działań związanych z wdrażaniem Krajowego Programu Reform (KPR). - Naszym priorytetem jest, by Polska, jak pozostałe państwa członkowskiej UE, mogła przedstawić KPR Komisji Europejskiej w kwietniu 2013 r.– zaznaczył.

***

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE). Jego celem jest wspólne działanie państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Jej główne priorytety to:

wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu