+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Ministerstwo Gospodarki przedłuża wsparcie dla kogeneracji

Energetyka  MS 2013-01-10 15:56

Ministerstwo Gospodarki przedłuża do 2015 r. na dotychczasowych zasadach wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w tym zakresie Rada Ministrów przyjęła 2 stycznia 2013 r.\r\n\r\n

Projekt zakłada przedłużenie wsparcia opartego na tzw. żółtych i czerwonych certyfikatach o kolejne dwa lata. Rozliczenie będzie można dokonać do 31 marca 2015 r. Dzięki temu przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji będą mogli zaplanować dalsze inwestycje. Ponadto pozwoli to zachować ciągłość i stabilność prawa.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nie dotyczy zmiany wsparcia w ramach fioletowych certyfikatów tj. dla jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego bądź gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. System ten funkcjonuje do 31 marca 2019 r.

***

Obecny system wsparcia oparty na żółtych i czerwonych certyfikatach w obowiązującym porządku prawnym został ustalony na okres 5-u lat od 2007 r. do końca 2012 r. Ostateczny termin rozliczenia nałożonego obowiązku mija 31 marca 2013 r.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu