+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Najlepsze od półtora roku nastroje europejskich analityków

Wiadomosci  MS 2013-01-09 19:05

W styczniu obrazujący nastroje inwestorów i analityków indeks Sentix dla strefy euro wzrósł po raz piąty z rzędu do -7 pkt z -16,8 pkt. w grudniu osiągając najwyższy poziom od lipca 2011 r.

Ankietowani nadal negatywnie oceniali sytuację bieżącą natomiast najlepiej od blisko dwóch lat perspektywy na kolejne sześć miesięcy. Opublikowany 4 stycznia indeks koniunktury PMI dla sektorów przemysłu i usług strefy euro również wzrósł, ale jego odczyt sugerował jedynie, że sytuacja gospodarcza będzie się wolniej pogarszała niż dotychczas.

Pozostałe informacje gospodarcze


W GRUDNIU STOPA BEZROBOCIA WZROSŁA DO 13,3% Z 12,9% W LISTOPADZIE

W grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 13,3% z 12,9% w listopadzie, wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gdyby potwierdziły to dane Głównego Urzędu Statystycznego, to byłby to najwyższy grudniowy wynik od 2006 r. Poza czynnikami sezonowymi na wzrost bezrobocia wpłynęło osłabienie tempa wzrostu PKB i związany z tym spadek liczby ofert pracy. Większość ekonomistów przewiduje, że stopa bezrobocia przekroczy 14%, a w drugim półroczu 2013 r. zacznie spadać.

W IV KW. WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH BYŁ NAJNIŻEJ OD 2009 R.

W IV monitorowany przez TNS Polska Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych (WNE) wyniósł 87,7 pkt., co oznacza, że w opiniach Polaków przeważało pesymistyczne spojrzenie na sytuację gospodarczą w kraju i własne warunki życia. Wartość wskaźnika była nieznacznie niższa od odczytu z lutego 2009 r. Ostatni raz gorszy wynik na koniec roku notowano w 2004, gdy WNE wyniósł 86,4 pkt.

REZERWY DEWIZOWE W PRZELICZENIU NA EURO WZROSŁY W 2012 R. O 9,1%

Na koniec 2012 r. oficjalne rezerwy dewizowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły ponad €82,5 mld ($108,9 mld), podał w poniedziałek NBP. W porównaniu z końcem 2011 r. stan rezerw powiększył się o blisko 6,9 mld (9,1%). Dominującą część rezerw NBP lokuje w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

W 2012 R. NIEMIECKI WZROST GOSPODARCZY SPOWOLNIŁ DO 0,75%

Wzrost niemieckiej gospodarki spowolnił w ubiegłym roku do około 0,75% z 3% w 2011 r., oświadczył w poniedziałek w Berlinie wicekanclerz i minister gospodarki Philipp Roesler. Roesler dodał, że zaobserwowane pod koniec 2012 r. osłabienie koniunktury było zjawiskiem krótkotrwałym. Według niego pojawiły się także pozytywne sygnały dotyczące rozwoju sytuacji w roku bieżącym.

PREMIER CAMERON ZAPOWIEDZIAŁ DĄŻENIE DO ZMIANY PRAWA IMIGRACYJNEGO

Wielka Brytania będzie dążyć do zmian przepisów zezwalających na napływ obcokrajowców z UE poprzez możliwe przywrócenie systemu kontrolowanej migracji, w tym obowiązku uzyskania jeszcze przed przyjazdem oferty pracy, stwierdził w niedzielnym programie publicystycznym premier David Cameron. W tym celu Wielka Brytania ma dążyć do renegocjacji warunków członkostwa w Unii.

Źródło: premier.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu