+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Nowy Rok w nowym domu

Prasa  Dariusz Poremba 2011-01-04 17:49

Uroczyście oddano do użytku nowy Dom Dziecka w Klęczanach. Zamieszkało w nim na razie szesnaścioro wychowanków, którzy dotąd mieszkali w Rytrze.\r\nProwadzona przez powiat nowosądecki placówka opiekuńczo-wychowawcza w Rytrze od 1953 roku mieściła się w budynku, będącym własnością Gminy Żydowskiej.

- Budynek, w którym do tej pory mieścił się dom dziecka w Rytrze na mocy decyzji komisji uwłaszczeniowej stał się własnością gminy wyznaniowej żydowskiej - mówi Mieczysław Kiełbasa, wicestarosta nowosądecki. - Niezależnie od tego ten budynek już praktycznie nie nadawał się do remontu. Pewnie włożylibyśmy znacznie większe pieniądze w remont, niż kosztowała nas budowa nowego. A efekt byłby o wiele gorszy.We wrześniu 2007 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego” w Klęczanach. Budowa prowadzona była w trzech etapach. Dookoła urządzono ogólnodostępny teren rekreacyjny dla dzieci i pensjonariuszy pobliskiego Domu Pomocy Społecznej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1,750 mln zł, z czego 547 tys. zł wyasygnował Powiat Nowosądecki, 370 tys. zł stanowiła dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a 803 tys. zł, inwestor pozyskał ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Zarówno wyposażenie, jak i rodzaj pomieszczeń, w których te dzieci będą przebywać odpowiada normom - zapewnia M. Kiełbasa. - Te dzieci będą w dwóch grupach, będą tam miały warunki podobne do warunków domowych. Chodzi o to, by dziecko nauczyło się przyrządzić sobie posiłek, umiało sobie wyprasować, czy wyprać. Te dzieci powinny być przystosowane do życia w przyszłości, tak jak dzieci w normalnych rodzinach.

W nowym obiekcie są dwu- i trzyosobowe pokoje z łazienkami, a ponadto sala do wspólnych zajęć, nowoczesna kuchnia i teren rekreacyjny wokół budynku. Placówka może zapewnić opiekę 14 dziewczynkom i 14 chłopcom.

Źródło: Materiał udostępniony dzięki TV-ns.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu