+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Nowy Sącz świętował rocznicę Konstytucji 3 Maja

Wiadomosci  BOS 2014-05-03 13:29

Msze za kraj, uroczystości pod pomnikami, koncerty i wspólne śpiewnie: tak na Sądecczyźnie świętowano dziś 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Nowym Sączu, po nabożeństwie w Bazylice św. Małgorzaty, wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego złożyli politycy, oficjele i kombatanci.

Oficjalne uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w Nowym Sączu mszą św. w intencji Ojczyzny z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, pocztów sztandarowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich oraz szkół, która odbyła się przed południem w wypełnionej do ostatniego miejsca Bazylice św. Małgorzaty.

Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali ulicami św. Ducha, Lwowską, Rynkiem i ul.Piotra Skargi na Plac 3 Maja, gdzie odegrano hymn Polski.
Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza przypomniał historię Konstytucji 3 Maja:
- Była to dramatyczna próba słabego państwa, rozdartego wewnętrznymi sporami i pragnącymi jej rozbioru sąsiadami. Przypomnijmy, że dwie dekady wcześniej cesarzowa austriacka anektowała m.in starostwo nowosądeckie. Warto też wspomnieć, że w pracach nad tamtą ustawą zasadniczą uczestniczył starosta nowosądecki Stanisław Małachowski, który był też jednym z sygnatariusz tego dokumentu – mówił prezydent Nowak i dodał: - Warto jeszcze raz wsłuchać się w preambułę tego dokumentu.

Po tym przemówieniu kwiaty pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego, złożyli m.in. prezydent Nowego Sącza w asyście strażników miejskich, sądeccy parlamentarzyści:, Piotr Naimski, Marian Cycoń, Andrzej Czerwiński, Andrzej Romanek, Arkadiusz Mularczyk i Wiesław Janczyk, legenda Solidarności Andrzej Szkaradek, radni miejscy i wojewódzcy, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, służb mundurowych i szkół. W uroczystościach uczestniczyli, choć nieco mniej licznie niż w latach poprzednich, mieszkańcy miasta.

Na zakończenie przedpołudniowych uroczystości zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej wraz z solistami. Na godz. 17:00, zaplanowano na Placu 3 Maja tradycyjne Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie "Witaj Majowa Jutrzenko", z udziałem wokalistów i recytatorów MOK w Nowym Sączu.

Uroczystości zaplanowano także w innych miejscowościach Sądecczyzny. Na przykład w Starym Sączu rozpoczęły się one o 10.30 przemarszem spod kina „Sokół” do kościoła św. Elżbiety, by po południu (o godz. 16.) zakończyć się na starosądeckim rynku piknikiem rodzinnym z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi .

***
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Zaprojektowano ją w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało Sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez Sejm uchwały.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu