+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

O relacjach polsko-mongolskich z prezydentem Elbegdorjem

Wiadomosci  MS 2013-01-22 20:05

- Chcemy pogłębiać tradycyjnie przyjazne relacje łączące nasze kraje - podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz na spotkaniu z prezydentem Mongolii Tsakhiagiinem Elbegdorjem, przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce. Politycy rozmawiali m.in. o polsko-mongolskiej współpracy na rzecz budowania demokracji i o doświadczeniach transformacji ustrojowych w obu krajach. Marszałek Sejmu podziękowała prezydentowi Elbegdorjowi za aktywną mongolską prezydencję we Wspólnocie Demokracji.

Ewa Kopacz i Tsakhiagiin Elbegdorj rozmawiali też o polsko-mongolskiej wymianie gospodarczej, w tym o działalności inwestycyjnej polskich firm w Mongolii, w kontekście m.in. podpisania umowy o współpracy gospodarczej między Polską a Mongolią oraz odbywającego się w Warszawie Polsko-Mongolskiego Forum Gospodarczego. Politycy wyrazili także zadowolenie z podpisania umów o współpracy między obydwoma krajami dotyczących edukacji, obronności i nauki.

Spotkanie marszałek Sejmu z prezydentem Elbegdorjem było również poświęcone pogłębieniu współpracy Unii Europejskiej z Mongolią, dzięki czemu wzmocnione mogą zostać polsko-mongolskie kontakty gospodarcze. Ewa Kopacz zaznaczyła, że Polska jest przyjacielem Mongolii w UE.

Podczas spotkania omówiona została również polsko-mongolska współpraca na forach organizacji międzynarodowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Marszałek Sejmu przyjęła z uznaniem podpisany w 2012 r. Indywidualny Program Partnerstwa i Współpracy NATO-Mongolia. Ponadto, Ewa Kopacz jako istotne oceniła przystąpienie Mongolii do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Tematem rozmowy były także relacje międzyparlamentarne obu krajów, będące istotnym elementem stosunków dwustronnych. Jak powiedziała Ewa Kopacz, Polska chce dążyć do zacieśnienia współpracy parlamentarnej z Mongolią w szczególności na poziomie bilateralnych grup przyjaźni. Marszałek Sejmu przypomniała, że w tej kadencji Sejmu i Senatu działa Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna skupiająca 12 posłów i 6 senatorów.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu