+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Otwarte zasoby – zaczynamy konsultacje założeń do ustawy

Działalność  MS 2013-01-09 18:58

apraszamy do konsultacji założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych. Projektowana ustawa będzie regulowała zasady nabywania, udostępniania oraz ponownego wykorzystywania zasobów publicznych. Jaki cel nam przyświeca? Ułatwienie dostępu i stworzenie możliwości wykorzystywania wiedzy to wielka szansa rozwojowa, przed którą stoi nasz kraj i my wszyscy. Dla gospodarki zasoby te są kluczowym kapitałem, mają też istotne znaczenie społeczne, ponieważ wpływają na jakość i skuteczność edukacji, badań i rozwoju, dynamiki kultury oraz szeroko pojętej innowacyjności.\r\n\r\n

Uwagi i opinie do projektu założeń można zgłaszać na portalu mamzdanie.org.pl do 21 stycznia 2013 r. Dokument dostępny jest też w Biuletynie Informacji Publicznej MAC

Dzięki internetowi mamy łatwiejszy dostęp do wiedzy – są tacy, którzy ją gromadzą, ale jest też cała rzeszą ludzi, która chce się nią dzielić. Dobrym przykładem jest Wikipedia, którą wszyscy znamy i z której korzystamy. Powstała bez pomocy państwa, dzięki pracy użytkowników internetu, którzy chcieli po prostu dzielić się swoją wiedzą z innymi. Dotychczas gromadziliśmy naszą wiedzę w postaci kolekcji książek, artykułów naukowych, baz danych, zdjęć, dzieł sztuki, nagrań filmowych czy muzycznych. Do dziś wiele z tych zbiorów zastało przeniesionych na nośnik cyfrowy, co umożliwia udostępnienie ich w sieci. Wystarczy dostęp do internetu, aby obejrzeć mapę Ptolemeusza, zobaczyć pierwsze wydanie „Sonetów” Mickiewicza, posłuchać koncertu Pendereckiego czy przeczytać poezję Agnieszki Osieckiej. Te zbiory to właśnie nasze wspólne zasoby.

Instytucje publiczne mają szczególnie dużo takich zasobów. Działalność wielu bibliotek, archiwów, filmotek, muzeów czy instytucji naukowych polega nie tylko na gromadzeniu zasobów wiedzy, ale także udostępnianiu ich jak najszerszej grupie zainteresowanych. Dzięki internetowi mamy nowe możliwości dostępu do tych zasobów nawet bez wychodzenia z domu.

Jest to szczególnie ważne, bo – jak powiedział premier Donald Tusk – to, co powstaje za pieniądze publiczne, jest własnością publiczną. Wszyscy wspieramy naszą kulturę i naukę płacąc podatki, to z naszych pieniędzy współfinansowana jest praca twórców i naukowców. Dlatego ważne jest, by owoce ich prac były tak dostępne jak to możliwe.

Ideę otwartych zasobów prezentujemy w półtoraminutowym filmiku, który można zobaczyć na naszej stronie www.mavc.gov.pl oraz tutaj . Filmik dostępny jest na otwartej licencji, więc można go swobodnie rozpowszechniać.

Co da ustawa o otwartych zasobach?

- określi tryb nabywania praw do zasobów

nabycie przez instytucje pełni majątkowych praw autorskich do zasobu, połączone z udzieleniem licencji na rzecz twórcy.
nabycie udziału w majątkowych prawach autorskich, z określeniem zasad wykonywania wspólnego prawa.
- określi stopnie otwartości zasobów

Opcja podstawowa – zasoby dostępne w systemie repozytorium, bez kreowania dalszych uprawnień eksploatacyjnych.
Opcja pośrednia – zasoby dostępne na licencji częściowo zapewniającej swobodę dostępu i korzystania (np. na wykorzystanie niekomercyjne).
Opcja pełna – zasoby na wolnej licencji, zapewniającej swobodę dostępu i korzystania.
Dodatkową możliwością jest zastosowanie okresu embargo.

Jakich dziedzin dotyczy ustawa?

NAUKA: chcemy dążyć do tego, by umożliwić co najmniej swobodny dostęp m.in. do:

publikacji w czasopismach finansowanych ze środków publicznych
publikacji pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowanych ze środków publicznych
publikacji powstałych w efekcie prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych
EDUKACJA: celem jest zapewnienie swobodnego dostępu i możliwości przetwarzania, i ponownego wykorzystania:

podręczników finansowanych ze środków publicznych
zasobów stworzonych przez pracowników publicznych instytucji edukacyjnych
zasobów finansowanych z konkursów MEN
KULTURA: celem jest zapewnienie dostępu przy uwzględnieniu elastycznych reguł udostępniania, co oznaczałoby:

pełną otwartość zasobów tworzonych przez pracowników publicznych instytucji kulturowych czy digitalizowanych zasobów z dóbr publicznych
opcję podstawową lub długi czas embargo w przypadku zasobów o dużej wartości komercyjnej (np. bieżące produkcje mediów publicznych)
możliwość nakładania opłat za komercyjne wykorzystanie zasobów
Jak należy rozumieć pełną otwartość?

Jest ona wtedy, gdy zasobny udostępniane są w całości, niezwłocznie, jak najszerszemu gronu odbiorców, są ustrukturyzowane, co umożliwia ich automatyczne przetwarzanie, są opisane metadanymi, powszechnie dostępne, udostępniane w otwartym standardzie plików

Zależy nam, by ta ustawa tworzyła jasne ramy dla otwierania zasobów oraz dla korzystania z nich. Obywatel powinien mieć dostęp do szerokiego wachlarza zasobów o jak największym stopniu otwartości, móc do nich szybko dotrzeć, a także wiedzieć, na jakich zasadach może z nich korzystać. Otwieranie zasobów wymaga jednak wypracowania nowych wzorców w organizacjach, często też znalezienia funduszy, a to trwa. Ustawa ma stymulować systematyczne udostępnianie zasobów.

Rozpoczynając prace nad nową ustawą i przedstawiając jej założenia chcielibyśmy poznać Państwa opinię w następujących kwestiach:

1. Jakie przepisy i pozaprawne bariery utrudniają dziś – w Państwa opinii – proces otwierania zasobów? Jak oceniają Państwo przyjęte zasady otwierania zasobów w nauce, edukacji i kulturze?

2. Czy sposób wskazania podmiotów, które obejmie ustawa o otwartych zasobach, jest właściwy? Jak oceniają Państwo zaproponowany sposób oceny stopnia otwartości zasobów?

3. Czy zasada embarga spełni pokładane w niej nadzieje?

4. Czy są jakieś istotne kwestie, które Państwa zdaniem, powinny być poruszone, by umożliwić szersze otwieranie zasobów?

5. Sama ustawa zasobów nie otworzy – jednak stworzy lepsze warunki dla ich otwierania. Dlatego pytamy też: na czym powinien się skupić wysiłek państwa w pierwszym okresie otwierania zasobów? Na jakich zasobach Państwu szczególnie zależy?

Więcej informacji o otwartych zasobach dostępnych jest tutajProjekt Założeń zostaje przesłany dodatkowo do następujących podmiotów:

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,

- Archiwa Wojskowe,

- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytet Warszawski,

- Instytut Pamięci Narodowej,

- Polska Towarzystwo Informatyczne (PTI),

- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT),

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

- Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska,

- Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich,

- Fundacji Panoptykon,

- Filmoteka Narodowa,

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,

- Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych,

- Narodowy Instytut Audiowizualny,

- Biblioteka Narodowa,

- Muzeum Narodowe w Warszawie,

- Polska Izba Książki,

- Instytut Książki,

- Związek Nauczycielstwa Polskiego,

- Rada Główna Szkolnictwa Wyższego,

- Narodowe Centrum Nauki,

- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,

- Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,

- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

- Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

- Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,

- Polska Akademia Nauk,

- Rada Główna Instytutów Badawczych,

- Polska Akademia Umiejętności,

-

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

- Narodowe Centrum Nauki,

- Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,

- Instytut Spraw Publicznych,

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Zarząd Główny,

- Stowarzyszenie autorów ZAiKS,

- Stoart Związek Artystów Wykonawców,

- SAWP Stowarzyszenie Artystów wykonawców Muzycznych i Słowno-Muzycznych

- Fundacja Nowoczesna Polska,

- Fundacja Projekt: Polska,

- Stowarzyszenie EBIB,

-

- Związek Producentów Audio Video,

- Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych,

- Business Centre Club,

- Polskie Radio SA,

- Telewizja Polska SA,

- Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,

- Izba Wydawców Prasy

-Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,

- Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

Źródło: http://mac.gov.pl/

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu