+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

OZE tak, ale tam, gdzie ma to sens

Energetyka  MS 2012-06-11 14:07

Unia Europejska chce w ciągu ośmiu najbliższych lat osiągnąć udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii na poziomie 20 procent. - Cel ten będzie jednak ekonomicznie opłacalny dopiero wtedy, gdy wszystkie obowiązujące polityki będą wdrażane we wszystkich państwach członkowskich, a systemy wsparcia będą zbieżne - alarmują eksperci.

W przyjętym niedawno komunikacie Komisja Europejska wezwała kraje UE do bardziej skoordynowanego podejścia europejskiego przy opracowywaniu i reformowaniu systemów wsparcia oraz do zwiększenia obrotu energią odnawialną między państwami członkowskimi. - Powinniśmy nadal dążyć do rozwoju energii odnawialnej i promować innowacyjne rozwiązania. Należy to zrobić w sposób ekonomicznie opłacalny. Oznacza to: wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej tam, gdzie ma to sens z gospodarczego punktu widzenia, oraz obrót tą energią w Europie, tak jak czynimy to z innymi produktami i usługami – przekonuje komisarz ds. Energii Günther Oettinger.

KE stwierdza ponadto, że bez odpowiednich ram na okres po 2020 roku. wzrost w zakresie energii odnawialnej załamie się. Ramy takie muszą umożliwiać zwiększanie innowacyjności oraz przyczyniać się do obniżania kosztów, tak by uczynić z odnawialnych źródeł energii obiecujący sektor dla inwestycji na rzecz wzrostu. Więcej szczegółów na stronie www.ec.europa.eu/index_pl.htm

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu