+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Polska nadal będzie rosła w siłę

Wiadomosci  MS 2013-01-16 11:25

Polska będzie się dynamicznie rozwijała do 2030 roku, a PKB liczone według\r\n\r\nparytetu siły nabywczej wzrośnie z 813 mld USD w 2011 r. do 1415 mld USD w 2030 -\r\n\r\nwynika z raportu firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC).

Zarówno w 2011 jak i w 2030 roku nasz kraj będzie wśród dwudziestu najsilniejszych gospodarek świata. Po 2050 roku jego rozwój osłabnie, głównie z powodu starzenia się społeczeństwa i związanego z nim braku rąk do pracy - czytamy w anglojęzycznej wersji raportu. Dokument można pobrać pod linkiem: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/world-in-2050.jhtml. Polska, jako wiodący kraj Unii Europejskiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znalazła się w raporcie po raz pierwszy. Eksperci z Pricewaterhouse Coopers sklasyfikowali ją na 18 miejscu wśród 20 czołowych gospodarek świata.

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu