+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Porozmawiają o energetyce w gminach

Wiadomosci  MS 2011-01-19 14:28

26 stycznia poseł Andrzej Czerwiński weźmie udział w konferencji pod nazwą „Energia w gminie. Poprawa efektywności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Poseł, jako Przewodniczący Stałej Podkomisji do spraw Energetyki poprowadzi panel na temat: „Koncepcji Ustawy o wdrożeniu inteligentnych systemów pomiarowo – rozliczeniowych w niektórych sektorach infrastrukturalnych”. Konferencję organizuje dziennik „Rzeczpospolita”.

W ramach konferencji odbędzie się kilka panelów dyskusyjnych dotyczących między innymi polityki zrównoważonego rozwoju i jej pożytku dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz inteligentnych sieci energetycznych w polityce Unii Europejskiej.

Konferencja ma pokazać trendy w skutecznym zarządzaniu infrastrukturą energetyczną gmin ze szczególnym uwzględnieniem możliwości optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej dzięki stosowaniu inteligentnego opomiarowania, ale także możliwości wyboru innego dostawcy energii elektrycznej i tworzenie grup zakupowych – wyjaśnia poseł Andrzej Czerwiński – Ma także uświadomić znaczenie pojazdów elektrycznych i hybrydowych w polityce zrównoważonego rozwoju gmin.

W ramach konferencji odbędzie się również debata na temat: Czego JST oczekują od biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej? Na co liczy biznes przy współpracy z JST? W czym może pomóc teleinformatyka? Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli JST, rządu (w tym posła Andrzeja Czerwińskiego) i biznesu. Debatę poprowadzi Magdalena Kozmana, dziennikarka „Rzeczpospolitej”.

***
Program konferencji
Energia w gminie. Poprawa efektywności energetycznej JST
2011-01-26,
Warszawa, Siedziba Rzeczpospolitej, ul. Prosta 51

  09.00 - 09.30    Rejestracja uczestników, poranna kawa
09.30 - 09.40    Powitanie gości, otwarcie konferencji Przedstawiciel redakcji „Rzeczpospolitej” 09.40 - 10.00    Koncepcja Ustawy o wdrożeniu inteligentnych systemów pomiarowo – rozliczeniowych w niektórych sektorach infrastrukturalnych Andrzej Czerwiński, przewodniczący Podkomisji Stałej Gospodarki ds. Energetyki
10.00 – 10.30   Gdzie można zaoszczędzić - wsparcie teleinformatyki dla efektywności energetycznej.   Piotr Skirski, dyrektor ds. edukacji i administracji samorządowej, Cisco Systems
10.30 – 10.50   Środki na finansowanie poprawy efektywności energetycznej w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany, doradca NFOŚiGW

  10.50 – 11.10   Zagadnienia efektywności energetycznej w gminach Mazowsza. Włodzimierz Pomierny, Mazowiecka Agencja Energetyczna

  11.10 – 11.25   Przerwa

  11.25 – 11.45   Audyty energetyczne. Jakie płyną z tego korzyści dla gmin i przedsiębiorstw? Ile można oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną w skali Gminy i firmy? Lesław Gajewski, prezes, REUS       
    11.45 – 12.05   Wykorzystanie przez gminę potencjału smart grid.                             Tomasz Kowalak, Dyrektor departamentu taryf, Urząd Regulacji Energetyki
12.05 – 12.25   Grupa zakupowa energii w Poznaniu. Dlaczego Miasto Poznań zdecydowało się zorganizować grupę zakupową? Jak to działa?
Violetta Wabińska - Chmielewska , Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Miasta Poznania 12.25 – 12.45   Doświadczenia Bielsko-Białej przy wdrażaniu inteligentnych sieci w polskich samorządach. Zbigniew Michniowski, Z-ca Prezydenta Bielsko Biała  

  12.45 – 12.55   Przerwa  

12.55 – 13.40   Masowy rynek pojazdów elektrycznych w opinii producenta. Grzegorz Paszta, Renault Polska
13.40 – 14.30   DEBATA: Czego JST oczekują od biznesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej? Na co liczy biznes przy współpracy z JST? W czym może pomóc teleinformatyka? Dyskusja z udziałem przedstawicieli JST, rządu i biznesu. Lista wyzwań, jakie stoją przed tymi organizacjami w procesie tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy:
Andrzeja Czerwińskiego, przewodniczący podkomisji stałej gospodarki ds. energetyki
Piotra Skirskiego, Cisco Systems
Tomasza Kowalaka, URE
Zbigniewa Michniowskiego, UM Bielsko-Biała
Wojciecha Stawianego, NFOŚiGW
Violettę Wabińską-Chmielewską, UM Poznania
 Izabelę Van den Bossche, Fortum

  Prowadzenie: Magdalena Kozmana, dziennikarz Rzeczpospolitej

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu