+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki dostały 7,6 mln zł

Wiadomosci  MC 2011-08-05 21:23

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wicewojewoda małopolski przyznali dziś (5 sierpnia) promesy powiatom poszkodowanym w ubiegłorocznej powodzi. Ze środków zostanie odbudowana między innymi droga powiatowa Nowy Sącz – Florynka.

- Jest to dla mnie wielka satysfakcja, kiedy, odwiedzając Małopolskę, obserwuję, jak poprawia się stan infrastruktury – podkreślił Jerzy Miller.

Pieniądze trafią do 169 małopolskich samorządów. Największe dofinansowanie dostanie powiat nowosądecki – 5 milionów 260 tysięcy złotych. Za tę kwotę mają zostać wyremontowane drogi powiatowe: Maciejowa – Składziste, Piątkowa – Mystków, Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów. A także mosty: Stadła – Długołęka – Przyszowa, Muszyna – Złockie, Nawojowa – Bącza Kunina.

W powiecie gorlickim zostanie zagospodarowana kwota 2 milionów 330 tysięcy złotych. Tam zostaną wyremontowane drogi: Siary – Owczary oraz Ropa – Brunary, zniszczone po powodzi z 2010 i 2009 r.

Powiat limanowski ma o dyspozycji 900 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont dróg: Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie, Zalesie – Jadamwola – Olszana i Mszana Dolna Hucisko.

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu