+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Powołano podkomisję ds. małego trójpaku

Energetyka  Ireneusz Chojnacki 2013-01-07 13:03

Komisja Gospodarki powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanego małym trójpakiem energetycznym.

W skład podkomisji ze strony PO weszli posłowie Andrzej Czerwiński, Antoni Mężydło, Tomasz Nowak, Artur Gierada, Krzysztof Gadowski, ze strony PiS posłowie Piotr Naimski, Leonard Krasulski i Grzegorz Tobiszowski, ze strony SLD poseł Cezary Olejniczak, z Ruchu Palikota poseł Jacek Najder, z PSL poseł Edmund Borawski oraz poseł Ludwik Dorn z Solidarnej Polski.

Rząd oczekuje, żeby prace nad projektem poselskim przebiegały sprawnie. - Chcemy aby ta ustawa zakończyła procedowanie w parlamencie na posiedzeniu za dwa tygodnie – powiedział Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki, podczas posiedzenia Komisji Gospodarki.

Solą projektu, zwanego potocznie małym trójpakiem energetycznym, jest szybkie uchwalenie przepisów implementujących w pełni dyrektywy dotyczące m.in. wewnętrznego rynku energii elektrycznej i wewnętrznego rynku gazu. Te dyrektywy powinny być w pełni wdrożone do prawa krajowego do 3 marca 2011 roku. Z powodu ich niepełnego wdrożenia KE pozwała jesienią 2012 Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej KE chce nałożenia na nasz kraj okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce 84 378,24 euro, a z powodu jedynie częściowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie gazu KE zaproponowała ukaranie nas stawką dzienną w wysokości 88 819,2 euro.

Poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego zawiera jednak także inne niż implementujące unijne prawo, a ważne przepisy. Proponuje się w nim, aby przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi było obowiązane sprzedawać na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany nie mniej niż 30 proc. gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej. Posłowie zaproponowali też w swoim projekcie przywrócenie kadencyjności dla Prezesa URE, a także zmniejszenie kosztów obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych z tytułu polityki klimatycznej.

Źródło: wnp.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu